Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Category: Άρθρα

Δικηγορικό Γραφείο

Εξώδικο για χρέη

Ένα εξώδικο για χρέη είναι ένα επιστολικό έγγραφο που αποστέλλεται από τον πιστωτή στον οφειλέτη με σκοπό να τον ενημερώσει για το χρέος του και να τον προτρέψει να το αποπληρώσει. Η διαδικασία αποστολής εξωδίκου ρυθμίζεται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠΔ) στην Ελλάδα. Το εξώδικο πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Στοιχεία του πιστωτή, […]

Δικηγορικό Γραφείο

Εξώδικο απο τράπεζα

Σε περίπτωση που λάβετε ένα εξώδικο από μια τράπεζα, είναι ζωτικής σημασίας να διαβάσετε προσεκτικά το έγγραφο και να κατανοήσετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας. Συνήθως, ένα εξώδικο περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Το ποσό που οφείλετε στην τράπεζα. Την προθεσμία που σας δίνεται για να καταβάλετε το οφειλόμενο ποσό. Τις πιθανές συνέπειες εάν δεν […]

Δικηγορικό Γραφείο

Eξώδικο για λήξη μίσθωσης

Το εξώδικο για τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης αποτελεί ένα επίσημο έγγραφο που αποστέλλεται από τον εκμισθωτή στον μισθωτή με σκοπό να ζητήσει τη λήξη της συμφωνίας μίσθωσης. Το εξώδικο πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Η ημερομηνία εκδόσης του εξωδίκου. Τα στοιχεία του εκμισθωτή, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της διεύθυνσής του. Τα στοιχεία του […]

Δικηγορικό Γραφείο

Εξώδικο από ΔΕΗ

Το εξώδικο από την ΔΕΗ αντιπροσωπεύει μια επίσημη μέθοδο επικοινωνίας της εταιρείας με έναν πελάτη της που έχει οφειλές προς αυτήν. Αυτό το έγγραφο περιέχει πληροφορίες σχετικά με το ποσό του χρέους, τις χρονικές προθεσμίες πληρωμής και τις ενδεχόμενες συνέπειες σε περίπτωση μη πληρωμής. Ο βασικός σκοπός του εξωδίκου από τη ΔΕΗ είναι να ενημερώσει […]

Δικηγορικό Γραφείο

Εξώδικο

Το εξώδικο είναι ένα επιστολικό έγγραφο που αποστέλλεται από ένα άτομο σε ένα άλλο, με σκοπό να ενημερώσει ή να ζητήσει από αυτόν να αναλάβει κάποια δράση ή να σταματήσει κάποια ενέργεια που μπορεί να προκαλεί ενόχληση. Για την επίδοση του εξωδίκου στον παραλήπτη, συνήθως χρησιμοποιείται ένας δικαστικός επιμελητής. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το […]

Δικηγορικό Γραφείο

Δικηγόροι για υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Δικηγόροι για υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Στην Ελλάδα, οι δικηγόροι που εξειδικεύονται στην προστασία των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες μπορούν να προσφέρουν την αναγκαία υποστήριξη για τη διαχείριση των χρεών τους και την αποφυγή της εκτέλεσης και του πλειστηριασμού των περιουσιών τους. Οι δικηγόροι που ειδικεύονται στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά προσφέρουν μια ποικίλη γκάμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων: Συμβουλευτική […]

Δικηγορικό Γραφείο

Αφαίρεση γονικής μέριμνας από γονέα

Η καταχρηστική άσκηση του λειτουργήματος σημαίνει ότι ο γονέας χρησιμοποιεί την εξουσία του με αυθαιρεσία ή προκειμένου να εξυπηρετήσει τα δικά του συμφέροντα και όχι το καλό του παιδιού. Αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει αποφάσεις που δεν εξυπηρετούν το τέκνο, εκμετάλλευση του παιδιού ή χρήση του για σκοπούς που δεν είναι συμβατοί με τα δικαιώματα και […]

Δικηγορικό Γραφείο

Σε πόσο καιρό βγαίνει το διαζύγιο με αντιδικία

Η διάρκεια του διαζυγίου με αντιδικία εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα της υπόθεσης, η παρουσία παιδιών, η συμφωνία των συζύγων σε θέματα διατροφής και επαφής με τα παιδιά, καθώς και η δικαστική φόρτος. Συνολικά, η διαδικασία του διαζυγίου με αντιδικία διαρκεί κατά μέσο όρο από 8 έως 12 μήνες. Ωστόσο, υπάρχουν καταστάσεις όπου […]

Δικηγορικό Γραφείο

Διαζύγιο με Αντιδικία

Το διαζύγιο με αντιδικία είναι η διαδικασία διαζυγίου που ακολουθείται όταν οι σύζυγοι δεν συμφωνούν σε κάποιο ή σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το διαζύγιο, όπως η επιμέλεια των τέκνων, η διατροφή, η περιουσία ή άλλα θέματα. Στην Ελλάδα, το διαζύγιο με αντιδικία πραγματοποιείται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της οικογενειακής αρμοδιότητας. Η διαδικασία […]

Δικηγορικό Γραφείο

Φθηνό διαζύγιο στην Ελλάδα

Το φθηνότερο διαζύγιο στην Ελλάδα είναι το συναινετικό διαζύγιο, το οποίο μπορεί να γίνει σε συμβολαιογράφο. Το κόστος του συναινετικού διαζυγίου εξαρτάται από τον συμβολαιογράφο, αλλά συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 500 και 1.000 ευρώ. Για να γίνει συναινετικό διαζύγιο, οι σύζυγοι πρέπει να συμφωνήσουν σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τη λύση του γάμου τους, όπως […]

Καλέστε μας