Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Author: Δικηγορικό Γραφείο

Δικηγορικό Γραφείο

Δικαιώματα πατέρα σε παιδί εκτός γάμου – Οδηγός

Παρότι το άρθρο 1510 του Αστικού Κώδικα καθορίζει ότι η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς, υπάρχει εξαίρεση για τα παιδιά που έχουν αναγνωριστεί από τον πατέρα αλλά έχουν γεννηθεί εκτός γάμου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η γονική μέριμνα ασκείται αποκλειστικά από τη μητέρα, με τον ρόλο του πατέρα να είναι […]

Δικηγορικό Γραφείο

Αναγνώριση Πατρότητας Τέκνων

Η αναγνώριση πατρότητας τέκνου αποτελεί νομική πράξη με την οποία ένας άνδρας αναγνωρίζει την πατρότητά του. Αυτή η διαδικασία επιφέρει σημαντικές νομικές επιπτώσεις τόσο για τον πατέρα όσο και για το παιδί. Στην Ελλάδα, υπάρχουν δύο μέθοδοι αναγνώρισης παιδιού: Εκούσια Αναγνώριση: Η εκούσια αναγνώριση γίνεται μέσω γραπτής δήλωσης του πατέρα ενώπιον συμβολαιογράφου. Η δήλωση πρέπει […]

Δικηγορικό Γραφείο

Ασφαλιστικά δικαιώματα & σύμφωνο συμβίωσης

Από το 2015 και μετά, με την εφαρμογή του Νόμου 4356/2015, οι συμβιώνοντες εταίροι απολαμβάνουν πλήρη ισότητα με τους παντρεμένους όσον αφορά τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, τις επιδόσεις, τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς. Συγκεκριμένα: Κοινωνική Ασφάλιση: Επίδομα Γάμου: Οι εταίροι δικαιούνται το επίδομα γάμου, το οποίο ανέρχεται στο 10% του βασικού μισθού ή ημερομισθίου, υπό […]

Δικηγορικό Γραφείο

Έγκλημα της Ληστείας – Άρθρο 380 ΠΚ

Η ληστεία αποτελεί ένα σοβαρό έγκλημα που προσβάλλει τόσο την ιδιοκτησία όσο και την προσωπική ελευθερία του θύματος. Συνίσταται στην αφαίρεση ξένου κινητού πράγματος με τη χρήση βίας ή απειλής βίας. Νομοθεσία: Το έγκλημα της ληστείας ρυθμίζεται από το άρθρο 380 του Ποινικού Κώδικα (ΠΚ). Μορφές Ληστείας: Ληστεία με τη στενή έννοια: Σωματική βία εναντίον προσώπου […]

Δικηγορικό Γραφείο

Διαμεσολάβηση σε Εμπορική Διαφορά – Εμπορικές Διαφορές

Παρέμβαση σε Διαφορές Εμπορικού Χαρακτήρα: Μια Κορυφαία Επιλογή για Αποδοτική Διευθέτηση Περίληψη: Η παρέμβαση σε διαφορές εμπορικής φύσης προσφέρει μια εναλλακτική λύση για την επίλυση τέτοιων διαφορών, φέρνοντας πολλαπλά οφέλη σε σύγκριση με την κλασική δικαστική διαδικασία. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της διαδικασίας, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, και τους τομείς εφαρμογής […]

Δικηγορικό Γραφείο

Διαμεσολάβηση σε Μισθωτική Διαφορά

Ολοκληρωμένος Οδηγός για Την Επίλυση Ενοικιαστικών Διαφορών μέσω Διαμεσολάβησης Πρόλογος Η ενοικίαση περιουσιών αποτελεί μία διαδεδομένη πρακτική στον τομέα της οικονομίας, οδηγώντας συχνά σε επαγγελματικές συνεργασίες μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Ωστόσο, αυτές οι συμφωνίες μπορεί να προκαλέσουν διαφορές, όπως παραβάσεις στην πληρωμή, ζημιές στην ιδιοκτησία, ή ασυμφωνία στους όρους της σύμβασης. Η δικαστική διευθέτηση αυτών […]

Δικηγορικό Γραφείο

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση: Επίλυση Οικογενειακών Διαφορών

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία επίλυσης διαφορών εκτός δικαστηρίων, εστιασμένη σε θέματα που αφορούν την οικογένεια. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι συμμετέχοντες σε οικογενειακές διαφορές εργάζονται μαζί με έναν ανεξάρτητο και καταρτισμένο διαμεσολαβητή σε ένα περιβάλλον που είναι ταυτόχρονα ασφαλές και υποστηρικτικό, προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις που να γίνονται αποδεκτές από όλους για τις […]

Δικηγορικό Γραφείο

Υποχρεωτική διαμεσολάβηση & Κτηματολόγιο

Οδηγός και Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Διαμεσολάβηση στον Τομέα του Κτηματολογίου Περίληψη: Από τις αρχές Απριλίου του 2022, πριν την κίνηση νομικών ενεργειών για διάφορες κτηματολογικές διαφορές, απαιτείται η συμμετοχή σε μια υποχρεωτική προκαταρκτική συνάντηση διαμεσολάβησης. Αυτή η διαδικασία στοχεύει στην επίλυση των διαφορών εκτός δικαστηρίων, στην αποφόρτιση του δικαστικού συστήματος και στην ταχύτερη […]

Δικηγορικό Γραφείο

Αναβολή δίκης & Αμοιβή δικηγόρου

Αίτημα για Αναστολή Δικαστικής Διαδικασίας Αιτίες για Αναστολή: Κρίσιμα ιατρικά προβλήματα: Απαιτείται η προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού από αναγνωρισμένη ιατρική μονάδα ή γενικό ιατρό. Εμπόδια δικηγορίας: Να παρουσιαστούν επίσημα έγγραφα που επιβεβαιώνουν το εμπόδιο (π.χ. επιστολή συμμετοχής σε διαφορετική δίκη). Άλλες σημαντικές αιτίες: Εκτιμώνται εξατομικευμένα από το δικαστήριο (π.χ. ανέλπιστες κλιματικές συνθήκες, απεργιακά κινήματα). Εφαρμοστέα Διαδικασία: […]

Δικηγορικό Γραφείο

Προσβολή Προσωπικότητας Αγωγή

Η επίθεση στην προσωπικότητα κάποιου θεωρείται παράνομη ενέργεια, κατοχυρωμένη από τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 57) και επισύρει ποινές βάσει του Ποινικού Κώδικα (άρθρα 361-367). Τι συνιστά προσβολή της προσωπικότητας; Εξύβριση: Επίθεση στην αξιοπρέπεια ή φήμη ενός ατόμου μέσω λόγων ή πράξεων. Δυσφήμιση: Ανακοίνωση ψευδών στοιχείων που μπορεί να ζημιώσουν την φήμη ή την αξιοπρέπεια ενός […]

Καλέστε μας