Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Category: Κληρονομικό Δίκαιο

Δικηγορικό Γραφείο

Ψιλή κυριότητα και επικαρπία

Δύο έννοιες του εμπραγμάτου δικαίου που συχνά προκαλούν σύγχυση και δεν είναι κατανοητές από το ευρύ κοινό είναι η “επικαρπία” και η “ψιλή κυριότητα.” Και οι δύο αυτές έννοιες ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία της “πλήρους κυριότητας.” Για να κατανοήσουμε τη διαφορά μεταξύ τους, ας ξεκινήσουμε με τον ορισμό της πλήρους κυριότητας σε σχέση με κινητά […]

Δικηγορικό Γραφείο

Μέχρι ποιου βαθμού συγγένειας γίνεται αποποίηση κληρονομιάς

Σύμφωνα με το ελληνικό νομικό σύστημα, όλοι οι συγγενείς του διαδόχου μπορούν να αποποιηθούν την κληρονομιά μέχρι την έκτη βαθμίδα. Σύμφωνα με τον Άρθρο 1846 του Αστικού Κώδικα, η αποποίηση της κληρονομιάς σημαίνει ότι ο προσωρινός διάδοχος δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να αποδεχτεί την κληρονομία που του προσφέρεται και δεν επιθυμεί να γίνει οριστικός διάδοχος. […]

Δικηγορικό Γραφείο

Αγωγή περί κλήρου — Τα δικαιώματα του κληρονόμου

Η διαδικασία της αγωγής περί κλήρου αποβλέπει στην προστασία του δικαιώματος κληρονομίας ενός κληρονόμου. Σε αυτή την αγωγή, ο κληρονόμος μπορεί να εκδηλώσει δικαστική διαμάχη ενάντια σε οποιονδήποτε κατακρατεί περιουσιακά στοιχεία της κληρονομίας, με στόχο την αναγνώριση του δικαιώματός του και την επιστροφή της κληρονομίας σε αυτόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η αγωγή είναι […]

Καλέστε μας