Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Category: Δίκαιο Ακινήτων

Δικηγορικό Γραφείο

Παράταση μισθωτηρίου – Μίσθωση γίνεται Αορίστου Χρόνου

Σύμφωνα με το άρθρο 611 του Αστικού Κώδικα, όταν η σύμβαση μίσθωσης έχει συναφθεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τότε αν ο ενοικιαστής συνεχίζει να χρησιμοποιεί το ακίνητο μετά τη λήξη αυτού του αρχικού χρονικού διαστήματος και ο ιδιοκτήτης δεν διαμαρτύρεται, η σύμβαση θεωρείται ότι αυτόματα παρατείνεται ανεξαιρέτως για αόριστο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι αν […]

Καλέστε μας