Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Category: Οικογενειακό Δίκαιο

Δικηγορικό Γραφείο

Πότε δίνεται η επιμέλεια παιδιού στον πατέρα

Νόμος 4800/2021: Νέες Αλλαγές στην Επιμέλεια των Τέκνων στην Ελλάδα Ο νόμος 4800/2021, ο οποίος ψηφίστηκε στις 21 Μαΐου 2021, έφερε σημαντικές αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο στην Ελλάδα, κυρίως σε θέματα που αφορούν την επιμέλεια των παιδιών σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης των γονέων. Με αυτόν τον νόμο, η επιμέλεια των παιδιών ανατίθεται από κοινού […]

Δικηγορικό Γραφείο

Δικαιώματα πατέρα σε παιδί εκτός γάμου – Οδηγός

Παρότι το άρθρο 1510 του Αστικού Κώδικα καθορίζει ότι η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς, υπάρχει εξαίρεση για τα παιδιά που έχουν αναγνωριστεί από τον πατέρα αλλά έχουν γεννηθεί εκτός γάμου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η γονική μέριμνα ασκείται αποκλειστικά από τη μητέρα, με τον ρόλο του πατέρα να είναι […]

Δικηγορικό Γραφείο

Αναγνώριση Πατρότητας Τέκνων

Η αναγνώριση πατρότητας τέκνου αποτελεί νομική πράξη με την οποία ένας άνδρας αναγνωρίζει την πατρότητά του. Αυτή η διαδικασία επιφέρει σημαντικές νομικές επιπτώσεις τόσο για τον πατέρα όσο και για το παιδί. Στην Ελλάδα, υπάρχουν δύο μέθοδοι αναγνώρισης παιδιού: Εκούσια Αναγνώριση: Η εκούσια αναγνώριση γίνεται μέσω γραπτής δήλωσης του πατέρα ενώπιον συμβολαιογράφου. Η δήλωση πρέπει […]

Δικηγορικό Γραφείο

Ασφαλιστικά δικαιώματα & σύμφωνο συμβίωσης

Από το 2015 και μετά, με την εφαρμογή του Νόμου 4356/2015, οι συμβιώνοντες εταίροι απολαμβάνουν πλήρη ισότητα με τους παντρεμένους όσον αφορά τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, τις επιδόσεις, τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς. Συγκεκριμένα: Κοινωνική Ασφάλιση: Επίδομα Γάμου: Οι εταίροι δικαιούνται το επίδομα γάμου, το οποίο ανέρχεται στο 10% του βασικού μισθού ή ημερομισθίου, υπό […]

Δικηγορικό Γραφείο

Οικογενειακή Διαμεσολάβηση: Επίλυση Οικογενειακών Διαφορών

Η οικογενειακή διαμεσολάβηση είναι μια διαδικασία επίλυσης διαφορών εκτός δικαστηρίων, εστιασμένη σε θέματα που αφορούν την οικογένεια. Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι συμμετέχοντες σε οικογενειακές διαφορές εργάζονται μαζί με έναν ανεξάρτητο και καταρτισμένο διαμεσολαβητή σε ένα περιβάλλον που είναι ταυτόχρονα ασφαλές και υποστηρικτικό, προκειμένου να εξευρεθούν λύσεις που να γίνονται αποδεκτές από όλους για τις […]

Δικηγορικό Γραφείο

Διαζύγιο με ένα κλικ – Άυλο διαζύγιο

Η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας στην εποχή μας έχει καταστήσει πιο απλή τη διαδικασία για την εκδοχή συναινετικού διαζυγίου, χωρίς ωστόσο να αλλάξει την ανάγκη για την παρουσία δύο δικηγόρων και ενός συμβολαιογράφου. Αυτοί οι επαγγελματίες διασφαλίζουν την νομική ορθότητα της διαδικασίας. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε τα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν σύμφωνα […]

Δικηγορικό Γραφείο

Προσβολή συμβολαίου γονικής παροχής

Ο νόμος περί γονικής παροχής και προσβολής της καλύπτεται από τα άρθρα 1646 έως 1652 του Αστικού Κώδικα. Για να προβληθεί προσβολή του συμβολαίου γονικής παροχής, απαιτείται η έναρξη δικαστικής διαδικασίας στο αρμόδιο δικαστήριο. Για να γίνει δεκτή η αγωγή, πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: Ο αγωγός πρέπει να έχει νόμιμο συμφέρον. Έννομο συμφέρον […]

Δικηγορικό Γραφείο

Ηλεκτρονική αίτηση διαζυγίου

Η διαδικασία για την υποβολή αίτησης διαζυγίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην Ελλάδα είναι αρκετά απλή και αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα: Σύνδεση στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) από τους συζύγους και τους δικηγόρους τους. Οι σύζυγοι εκφράζουν τη συγκατάθεσή τους για τη λύση του γάμου τους μέσω της πλατφόρμας. Συμπλήρωση των […]

Δικηγορικό Γραφείο

Επιμέλεια παιδιού σε άνεργη μητέρα

Οδηγίες για τη φροντίδα ενός παιδιού από μια άνεργη μητέρα Νομοθεσία και κανονισμοί Σύμφωνα με το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα, η γονική μέριμνα περιλαμβάνει τρεις σημαντικές πτυχές: την επιμέλεια του παιδιού, την άσκηση της γονικής εξουσίας και την εκπροσώπηση του παιδιού. Η επιμέλεια αναφέρεται στη φροντίδα της σωματικής και ψυχικής υγείας, την αγωγή, την […]

Δικηγορικό Γραφείο

Διαζύγιο εξπρές Άμεσα και Οικονομικά

Τι αποτελεί το διαζύγιο εξπρές; Το διαζύγιο εξπρές αναφέρεται στη διαδικασία λύσης ενός γάμου που ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, συνήθως εντός 12 ημερών. Αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις συναινετικού διαζυγίου, δηλαδή όταν και οι δύο σύζυγοι συμφωνούν να χωρίσουν. Ποια είναι τα απαιτούμενα έγγραφα για το διαζύγιο εξπρές; Για να ξεκινήσει η […]

Καλέστε μας