Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Ενδοοικογενειακή εξύβριση και απειλή

Ενδοοικογενειακή εξύβριση και απειλή
Δικηγορικό Γραφείο

Η ενδοοικογενειακή βία αποτελεί σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που επηρεάζει πολλές οικογένειες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Η νομοθεσία έχει προσαρμοστεί για να προστατεύει τα θύματα και να τιμωρεί τους δράστες. Αυτό το άρθρο εξετάζει τις περιπτώσεις ενδοοικογενειακής εξύβρισης και απειλής, εστιάζοντας στις σχετικές νομικές διατάξεις.

Νομοθετικό Πλαίσιο στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η ενδοοικογενειακή βία διέπεται από τον νόμο 3500/2006, που θεσπίζει αυστηρά μέτρα για την προστασία των θυμάτων και την καταπολέμηση της βίας στο οικογενειακό περιβάλλον. Ο νόμος καλύπτει διάφορες μορφές βίας, όπως σωματική, ψυχολογική και σεξουαλική βία, με ειδικές προβλέψεις για περιπτώσεις εξύβρισης και απειλής.

Εξύβριση

Σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ποινικού Κώδικα, η εξύβριση ορίζεται ως η εκ προθέσεως προσβολή της τιμής κάποιου με λόγο, έργο ή άλλο τρόπο. Στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας, η εξύβριση μπορεί να περιλαμβάνει λεκτικές επιθέσεις, προσβολές και ταπεινώσεις, με στόχο τη μείωση της αυτοεκτίμησης του θύματος.

Νομικές Συνέπειες

Η εξύβριση θεωρείται ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση ή χρηματικές ποινές. Όταν συμβαίνει στο πλαίσιο οικογενειακών σχέσεων, ο νόμος προβλέπει αυστηρότερες ποινές λόγω της επιβαρυντικής συνθήκης της ενδοοικογενειακής βίας.

Απειλή

Η απειλή, σύμφωνα με το άρθρο 333 του Ποινικού Κώδικα, συνίσταται στην εκ προθέσεως πρόκληση φόβου σε άλλον για επικείμενο κακό που αφορά τον ίδιο ή στενά συνδεδεμένα πρόσωπα. Στην ενδοοικογενειακή βία, η απειλή μπορεί να περιλαμβάνει απειλές για σωματική βλάβη, απειλές κατά της ζωής ή της ακεραιότητας των παιδιών ή άλλων μελών της οικογένειας, καθώς και απειλές για καταστροφή περιουσίας.

Διαβάστε:  Προσβολή συμβολαίου γονικής παροχής

Νομικές Συνέπειες

Η απειλή τιμωρείται με φυλάκιση ή χρηματικές ποινές, και όταν διαπράττεται εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος, οι ποινές είναι αυστηρότερες λόγω της βαρύτητας της κατάστασης. Ο νόμος αναγνωρίζει την ψυχολογική βλάβη που προκαλείται από τέτοιες πράξεις και επιβάλλει αυστηρές ποινές για την αποτροπή τους.

Προστασία των Θυμάτων

Ο νόμος 3500/2006 περιλαμβάνει διατάξεις για την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, όπως:

 • Εντολές Προστασίας: Τα θύματα μπορούν να ζητήσουν δικαστικές εντολές προστασίας, που απαγορεύουν στον δράστη να πλησιάσει το θύμα ή να εισέλθει στην οικογενειακή κατοικία.
 • Υποστήριξη και Συμβουλευτική: Παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική σε θύματα μέσω δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
 • Δωρεάν Νομική Βοήθεια: Τα θύματα δικαιούνται δωρεάν νομική βοήθεια για την αντιμετώπιση των δικαστικών διαδικασιών.

Με αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις, η Ελλάδα επιδιώκει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα της ενδοοικογενειακής βίας, προστατεύοντας τα θύματα και τιμωρώντας αυστηρά τους δράστες.

Οικιακή και Ενδοοικογενειακή Βία: Ανάλυση και Αντιμετώπιση

Η οικιακή και ενδοοικογενειακή βία αφορά τη συστηματική καταχρηστική συμπεριφορά που εμφανίζεται σε ερωτικές ή οικογενειακές σχέσεις, όπου ένα άτομο επιδιώκει να κυριαρχήσει και να ελέγξει τον άλλο, προκαλώντας του φόβο. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως οικιακή βία, ενδοοικογενειακή βία ή βία μεταξύ ερωτικών συντρόφων.

Ορισμοί και Μορφές Βίας

 • Οικιακή Βία: Αναφέρεται σε οποιαδήποτε μορφή βίας που λαμβάνει χώρα εντός του οικιακού περιβάλλοντος. Αυτή μπορεί να περιλαμβάνει φυσική, συναισθηματική, σεξουαλική, οικονομική και ψυχολογική βία.
 • Ενδοοικογενειακή Βία: Πρόκειται για βία που ασκείται εντός της οικογένειας, περιλαμβάνοντας τις ίδιες κατηγορίες βίας όπως και η οικιακή βία, αλλά πιο συγκεκριμένα εντός της οικογενειακής δομής. Μπορεί να περιλαμβάνει βία από συζύγους, γονείς προς παιδιά ή και μεταξύ αδελφών.
 • Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων: Αναφέρεται στη βία που συμβαίνει σε μια ερωτική σχέση, ανεξαρτήτως του αν τα άτομα είναι παντρεμένα, συζούν ή έχουν άλλη μορφή σχέσης. Αυτή η μορφή βίας συχνά περιλαμβάνει παρόμοιες κατηγορίες καταχρηστικής συμπεριφοράς όπως και οι άλλες μορφές ενδοοικογενειακής βίας.
Διαβάστε:  Ασφαλιστικά δικαιώματα & σύμφωνο συμβίωσης

Μορφές Καταχρηστικής Συμπεριφοράς

 • Φυσική Βία: Χρήση σωματικής δύναμης που προκαλεί τραυματισμό ή πόνο στο θύμα, όπως χτυπήματα, σπρωξίματα, κλοτσιές και άλλες μορφές φυσικής επίθεσης.
 • Συναισθηματική Βία: Λεκτική και ψυχολογική κακοποίηση που αποσκοπεί στη μείωση της αυτοεκτίμησης του θύματος, την απομόνωση ή την υποταγή του. Περιλαμβάνει προσβολές, ταπεινώσεις, απειλές και χειραγώγηση.
 • Σεξουαλική Βία: Οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη που διαπράττεται χωρίς τη συναίνεση του θύματος. Περιλαμβάνει βιασμό, σεξουαλική επίθεση και εξαναγκασμό σε σεξουαλικές πράξεις.
 • Οικονομική Βία: Έλεγχος των οικονομικών πόρων του θύματος, αποτρέποντάς το από το να έχει πρόσβαση σε χρήματα ή να εργάζεται. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κατάσχεση χρημάτων, περιορισμό στη χρήση χρημάτων και παρεμπόδιση της επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Ψυχολογική Βία: Συστηματική παρενόχληση και εκφοβισμός με στόχο την ψυχολογική κατάρρευση του θύματος. Αυτή η μορφή βίας μπορεί να περιλαμβάνει απειλές, εκφοβισμό και παρακολούθηση.

Νομικό Πλαίσιο και Προστασία των Θυμάτων

Νομοθεσία στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η ενδοοικογενειακή βία ρυθμίζεται από τον νόμο 3500/2006, που στοχεύει στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας εντός της οικογένειας. Ο νόμος προβλέπει αυστηρές ποινές για τους δράστες και παρέχει προστασία στα θύματα, καλύπτοντας όλες τις μορφές βίας.

Μέτρα Προστασίας

 • Εντολές Προστασίας: Τα θύματα μπορούν να ζητήσουν δικαστικές εντολές που απαγορεύουν στον δράστη να πλησιάσει το θύμα ή να εισέλθει στην οικογενειακή κατοικία.
 • Στήριξη και Συμβουλευτική: Παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, βοηθώντας τα θύματα να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να επανέλθουν σε μια κανονική ζωή.
 • Δωρεάν Νομική Βοήθεια: Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας έχουν δικαίωμα σε δωρεάν νομική βοήθεια για τη διαχείριση των δικαστικών διαδικασιών και την προστασία των δικαιωμάτων τους.
Διαβάστε:  Πνευματική λύση του γάμου - Διαδικασία

Ποινές για τους Δράστες

Οι δράστες ενδοοικογενειακής βίας αντιμετωπίζουν αυστηρές ποινές, όπως ποινές φυλάκισης και χρηματικές ποινές. Οι ποινές αυτές είναι αυξημένες όταν οι πράξεις βίας διαπράττονται εντός της οικογενειακής δομής, αναγνωρίζοντας τη σοβαρότητα και τις επιπτώσεις της βίας αυτής.

Η οικιακή και ενδοοικογενειακή βία αποτελεί μια σοβαρή κοινωνική μάστιγα που απαιτεί συντονισμένη δράση από την πολιτεία, τις κοινωνικές υπηρεσίες και την κοινωνία στο σύνολό της. Η κατανόηση των μορφών βίας και η εφαρμογή των νομικών μέτρων προστασίας είναι κρίσιμη για την υποστήριξη των θυμάτων και την αποτροπή των δραστών. Η ευαισθητοποίηση του κοινού και η εκπαίδευση για την αναγνώριση και την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας αποτελούν βασικά βήματα προς μια κοινωνία χωρίς βία.

Συμπεράσματα

Η ενδοοικογενειακή βία και απειλή αποτελούν σοβαρές μορφές βίας που επηρεάζουν βαθιά τα θύματα και την οικογενειακή συνοχή. Η ελληνική νομοθεσία παρέχει αυστηρές ποινές για την καταπολέμηση αυτών των εγκλημάτων και προσφέρει εργαλεία προστασίας και υποστήριξης στα θύματα. Η συνεχής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και την προστασία των ευάλωτων ατόμων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καλέστε μας