Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Ηλεκτρονική αίτηση διαζυγίου

Ηλεκτρονική αίτηση διαζυγίου
Δικηγορικό Γραφείο

Η διαδικασία για την υποβολή αίτησης διαζυγίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην Ελλάδα είναι αρκετά απλή και αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα:

  1. Σύνδεση στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) από τους συζύγους και τους δικηγόρους τους.
  2. Οι σύζυγοι εκφράζουν τη συγκατάθεσή τους για τη λύση του γάμου τους μέσω της πλατφόρμας.
  3. Συμπλήρωση των απαιτούμενων πληροφοριών στην αίτηση διαζυγίου από τους συζύγους και τους δικηγόρους τους.
  4. Υπογραφή ηλεκτρονικά της αίτησης διαζυγίου από τους συζύγους και τους δικηγόρους τους.
  5. Η αίτηση διαζυγίου υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο αρμόδιο δικαστήριο.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet για τους συζύγους και τους δικηγόρους τους, τους κωδικούς της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων για τους δικηγόρους, ένα έγγραφο ταυτοποίησης (όπως ταυτότητα ή διαβατήριο) και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Αυτός ο τρόπος υποβολής αίτησης διαζυγίου είναι πιο γρήγορος και ευέλικτος από τις παραδοσιακές διαδικασίες και επιτρέπει στα ζευγάρια να ολοκληρώσουν τον διαζυγικό τους χωρισμό με ευκολία και αποτελεσματικότητα.

Χρόνος Έκδοσης: Η διαδικασία έκδοσης της συμβολαιογραφικής πράξης συναινετικού διαζυγίου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του gov.gr πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 30 εργάσιμων ημερών.

Νόμοι και Εδικαστικές Διαδικασίες: Στην Ελλάδα, η διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠΔ). Σύμφωνα με το άρθρο 1441 του ΚΠΔ, το συναινετικό διαζύγιο πρέπει να εκδοθεί μόνο με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία πρέπει να συνταχθεί από συμβολαιογράφο.

Η συμβολαιογραφική πράξη συναινετικού διαζυγίου πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Τα προσωπικά στοιχεία των συζύγων, όπως το όνομα, το επάγγελμα, η διεύθυνση και η ιθαγένεια τους.
  2. Την ημερομηνία και τον τόπο της τελετής του γάμου.
  3. Την ημερομηνία και τον τόπο όπου συντάχθηκε η συμβολαιογραφική πράξη.
  4. Την ρητή δήλωση των συζύγων για την συναίνεσή τους στη λύση του γάμου.
  5. Την αναφορά στις επιπτώσεις του διαζυγίου, όπως τη φροντίδα των παιδιών, τη διατροφή, τη χρήση της κοινής περιουσίας κ.λπ.
Διαβάστε:  Πότε χάνει την επιμέλεια η μητέρα

Η συμβολαιογραφική πράξη συναινετικού διαζυγίου υπογράφεται από τους συζύγους και τον συμβολαιογράφο, με την προϋπόθεση ότι οι συζύγοι βρίσκονται παρούσες από φυσική παρουσία κατά τη σύνταξη της πράξης.

Πρόσθετες Πληροφορίες: Η διαδικασία της ηλεκτρονικής αίτησης διαζυγίου αποτελεί μια απλή και γρήγορη διαδικασία που επιτρέπει στους συζύγους να λύσουν τον γάμο τους χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία σε καμία φάση της διαδικασίας. Αυτή η διαδικασία είναι διαθέσιμη για όλους τους πολίτες της Ελλάδας, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική αίτηση διαζυγίου, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του gov.gr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καλέστε μας