Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Επιμέλεια παιδιού σε άνεργη μητέρα

Επιμέλεια παιδιού σε άνεργη μητέρα
Δικηγορικό Γραφείο

Οδηγίες για τη φροντίδα ενός παιδιού από μια άνεργη μητέρα

Νομοθεσία και κανονισμοί

Σύμφωνα με το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα, η γονική μέριμνα περιλαμβάνει τρεις σημαντικές πτυχές: την επιμέλεια του παιδιού, την άσκηση της γονικής εξουσίας και την εκπροσώπηση του παιδιού. Η επιμέλεια αναφέρεται στη φροντίδα της σωματικής και ψυχικής υγείας, την αγωγή, την εκπαίδευση, την ανάπτυξη της προσωπικότητας και τη διαχείριση της περιουσίας του παιδιού.

Η γονική μέριμνα για τα ανήλικα παιδιά ανήκει κοινώς στους γονείς, εκτός εάν ένας από αυτούς έχει αποκλειστεί από αυτήν ή του έχει αφαιρεθεί από το δικαστήριο.

Στην περίπτωση διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου, η επιμέλεια των παιδιών καθορίζεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο λαμβάνει αποφάσεις βάσει του συμφέροντος των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη πολλούς παράγοντες όπως η ηλικία, η συναισθηματική και ψυχολογική κατάσταση τους, η προσωπικότητά τους και οι σχέσεις τους με τους γονείς τους. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες των γονέων, καθώς και οι συνθήκες διαβίωσης που μπορεί να προσφέρουν στα παιδιά, καθώς και η βούληση των παιδιών, εάν είναι αρκετά ώριμα για να εκφράσουν την άποψή τους.

Σύμφωνα με τον νόμο 4800/2021, η συνεπιμέλεια αποτελεί την αρχή που διέπει τη γονική μέριμνα μετά τον χωρισμό ή την ακύρωση του γάμου. Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς συνεργάζονται για τη φροντίδα των παιδιών τους, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι ευνοϊκή για τα παιδιά.

Στην περίπτωση της συνεπιμέλειας, οι γονείς πρέπει να συνεργάζονται για την φροντίδα και την ανατροφή των παιδιών τους. Έχουν τη δυνατότητα να συνεννοηθούν μεταξύ τους σχετικά με τον τρόπο που θα οργανώσουν τη συνεπιμέλεια, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων όπως η κατοικία των παιδιών, οι χρόνοι και οι τρόποι επισκέψεων, ο τρόπος λήψης αποφάσεων σχετικά με την εκπαίδευση, την υγεία και την ανατροφή τους, κ.λπ.

Διαβάστε:  Ασφαλιστικά δικαιώματα & σύμφωνο συμβίωσης

Στην περίπτωση που οι γονείς δεν μπορούν να συμφωνήσουν για την επιμέλεια των παιδιών, το δικαστήριο θα λάβει απόφαση με βάση το συμφέρον των παιδιών.

Παράλληλα, για τις μητέρες που είναι άνεργες και διεκδικούν την επιμέλεια των παιδιών τους, ορισμένες συμβουλές περιλαμβάνουν:

  1. Προετοιμασία: Πριν αρχίσετε τη διαδικασία για την επιμέλεια των παιδιών, είναι σημαντικό να προετοιμαστείτε προσεκτικά. Αυτό σημαίνει να συγκεντρώσετε όλα τα αναγκαία έγγραφα και πληροφορίες, όπως πιστοποιητικά γέννησης των παιδιών, πιστοποιητικά εκπαίδευσης, έγγραφα σχετικά με την οικονομική σας κατάσταση και ενδεχομένως βεβαιώσεις από επαγγελματίες όπως ψυχολόγους ή κοινωνικούς λειτουργούς που μπορούν να βοηθήσουν στην περίπτωση αυτή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καλέστε μας