Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Ενδοοικογενειακή βια Νόμος

Ενδοοικογενειακή βια Νόμος
Δικηγορικό Γραφείο

Ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα είναι καίριος για την προστασία των θυμάτων και την αποτροπή της βίας εντός της οικογένειας. Ακολουθεί μια συνοπτική περιγραφή του νομικού πλαισίου και των βασικών στοιχείων του νόμου:

Νόμος 3500/2006: Αντιμετώπιση της Ενδοοικογενειακής Βίας

 1. Σκοπός του νόμου: Ο Νόμος 3500/2006 στοχεύει στην πρόληψη και την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και στην προστασία των θυμάτων. Η ενδοοικογενειακή βία ορίζεται ως οποιαδήποτε πράξη βίας εντός της οικογένειας, περιλαμβάνοντας σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική και οικονομική κακοποίηση.
 2. Ορισμοί:
  • Ενδοοικογενειακή βία: Βία μεταξύ συζύγων, συντρόφων, γονέων και παιδιών, ή άλλων μελών της οικογένειας.
  • Θύμα: Το άτομο που υποφέρει από ενδοοικογενειακή βία.
  • Δράστης: Το άτομο που διαπράττει τις πράξεις βίας.
 3. Τύποι βίας:
  • Σωματική βία: Χτυπήματα, σπρωξίματα, τσιμπήματα, κλωτσιές και άλλες πράξεις που προκαλούν σωματική βλάβη.
  • Ψυχολογική βία: Λεκτική κακοποίηση, απειλές, εκφοβισμός και άλλες πράξεις που προκαλούν ψυχολογικό πόνο ή τραύμα.
  • Σεξουαλική βία: Ανάγκαση για σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεση του θύματος.
  • Οικονομική βία: Έλεγχος των οικονομικών πόρων του θύματος, αποκλεισμός από την πρόσβαση σε χρήματα ή οικονομική εξάρτηση.
 4. Μέτρα προστασίας των θυμάτων:
  • Επείγοντα μέτρα: Δικαστική απόφαση για απομάκρυνση του δράστη από την κατοικία ή απαγόρευση επικοινωνίας με το θύμα.
  • Υποστήριξη θυμάτων: Παροχή ψυχολογικής, νομικής και κοινωνικής υποστήριξης μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών.
  • Προστασία ανηλίκων: Ιδιαίτερη προσοχή στην προστασία των παιδιών που είναι μάρτυρες ή θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
 5. Ποινικές κυρώσεις: Ο νόμος προβλέπει αυστηρές ποινές για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας, όπως φυλάκιση, πρόστιμα και άλλα περιοριστικά μέτρα.
 6. Πρόληψη:
  • Εκπαίδευση και ενημέρωση: Προγράμματα ευαισθητοποίησης του κοινού, εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας, αστυνομικών και άλλων σχετικών φορέων.
  • Συνεργασία φορέων: Συνεργασία μεταξύ κρατικών και μη κυβερνητικών οργανισμών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.
 7. Επιπλέον Ρυθμίσεις και Πρωτοβουλίες:

  1. Αναγνώριση και Δικαιώματα των Θυμάτων: Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας δικαιούνται ενημέρωσης για τις διαθέσιμες υποστηρικτικές υπηρεσίες, τα νομικά τους δικαιώματα, και τις διαδικασίες που μπορούν να ακολουθήσουν.
  2. Ειδικές Διατάξεις για Ευάλωτες Ομάδες: Ο νόμος προβλέπει ειδικά μέτρα προστασίας για ευάλωτες ομάδες όπως ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και μετανάστες, οι οποίοι είναι πιο επιρρεπείς σε ενδοοικογενειακή βία.
  3. Καταγραφή και Στατιστικά Δεδομένα: Η καταγραφή και ανάλυση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων πρόληψης και καταστολής και για τη διαμόρφωση πολιτικών με βάση τα δεδομένα.
  4. Προγράμματα Αναμόρφωσης Δραστών: Υπάρχουν προγράμματα αναμόρφωσης και εκπαίδευσης για δράστες ενδοοικογενειακής βίας, με στόχο την αλλαγή συμπεριφοράς και την αποτροπή επανάληψης βίαιων πράξεων.
  5. Νομική Υποστήριξη και Συμβουλευτική: Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας μπορούν να λάβουν νομική υποστήριξη και συμβουλευτική για την προστασία των δικαιωμάτων τους και για την καθοδήγηση στα επόμενα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν.

  Ο νόμος θεσπίζει ένα πλαίσιο για την πρόληψη, την προστασία και την υποστήριξη των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

  Σημαντικές Διατάξεις του Νόμου:

  • Απαγόρευση της Ενδοοικογενειακής Βίας: Ο νόμος απαγορεύει ρητά κάθε μορφή ενδοοικογενειακής βίας.
  • Ποινικές Κυρώσεις: Ο νόμος προβλέπει ποινικές κυρώσεις για τους δράστες ενδοοικογενειακής βίας, όπως φυλάκιση και πρόστιμο.
  • Προστατευτικά Μέτρα για τα Θύματα: Ο νόμος περιλαμβάνει μια σειρά από προστατευτικά μέτρα για τα θύματα, όπως αστυνομική προστασία, ασφαλή στέγαση, ψυχολογική υποστήριξη και νομική βοήθεια.
  • Υπηρεσίες Υποστήριξης: Ο νόμος θεσπίζει τη δημιουργία δομών και υπηρεσιών για την υποστήριξη των θυμάτων, όπως Κέντρα Άμεσης Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας (ΚΑΤΕΒ), συμβουλευτικά κέντρα και γραμμές βοήθειας.

  Επιπλέον Διατάξεις:

  • Νόμος 4531/2018: Θεσπίζει μέτρα προστασίας για θύματα ενδοοικογενειακής βίας που είναι μετανάστες ή πρόσφυγες.
  • Νόμος 5090/2024: Τροποποιεί τον Νόμο 3500/2006 και εισάγει νέες διατάξεις, όπως διεύρυνση του ορισμού της ενδοοικογενειακής βίας, αύξηση της χρηματικής ικανοποίησης για τα θύματα και ειδικές διατάξεις για την προστασία των ανηλίκων.

  Συμπεράσματα:

  Ο Νόμος 3500/2006 στην Ελλάδα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας. Περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης, προστασίας και καταστολής, με στόχο την υποστήριξη των θυμάτων και την αποτροπή επανάληψης βίαιων συμπεριφορών. Η εφαρμογή του νόμου απαιτεί συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για την αναγνώριση και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Διαβάστε:  Επιμέλεια παιδιού σε άνεργη μητέρα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καλέστε μας