Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Πότε γίνεται αυτεπάγγελτη δίωξη

Πότε γίνεται αυτεπάγγελτη δίωξη
Δικηγορικό Γραφείο

Σύμφωνα με τον νόμο 36 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η αυτεπάγγελτη δίωξη είναι δυνατή είτε αυτόματα είτε μετά από την υποβολή καταγγελίας, μηνύσεως, ή άλλου είδους πληροφορίας που υποδηλώνει την διάπραξη ποινικού αδικήματος.

Ο όρος “καταγγελία” αναφέρεται σε μια αναφορά αξιόποινης πράξης που μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε πολίτη, ανεξάρτητα από το αν είναι άμεσα εμπλεκόμενος ή ζημιωμένος από αυτήν την πράξη. Αυτή η αναφορά μπορεί να γίνει προφορικά ή γραπτώς.

Ο όρος “μηνύση” αναφέρεται σε μια καταγγελία αξιόποινης πράξης από τον αμέσως εμπλεκόμενο ή ζημιωμένο από αυτήν την πράξη. Η μηνύση πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς και να περιλαμβάνει πληροφορίες όπως τα στοιχεία του καταγγέλοντα, του δράστη, και μια περιγραφή της αξιόποινης πράξης.

Τέλος, η “άλλη πληροφορία” αφορά κάθε πληροφορία που υποδηλώνει ότι έχει διαπραχθεί μια αξιόποινη πράξη. Αυτή η πληροφορία μπορεί να προέλθει από οποιαδήποτε πηγή, συμπεριλαμβανομένων των αρχών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ή των πολιτών.

Η αυτεπάγγελτη δίωξη εφαρμόζεται σε όλες τις αξιόποινες πράξεις που δεν απαιτούν την υποβολή αγωγής ή αίτησης για να ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία. Σε αντίθετη περίπτωση, οι αξιόποινες πράξεις που απαιτούν αγωγή ή αίτηση είναι κυρίως εκείνες που σχετίζονται με ανηλίκους, συγγενείς, σωματική ή ψυχική βλάβη, ή νομικά πρόσωπα.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την έναρξη της αυτεπάγγελτης δίωξης;

Η έναρξη της αυτεπάγγελτης δίωξης γίνεται από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Διαβάστε:  Δικηγόρος Ποινικολόγος Θεσσαλονίκη

Ποιος τρόπος χρησιμοποιείται για την έναρξη της αυτεπάγγελτης δίωξης;

Η αυτεπάγγελτη δίωξη ξεκινά με την εκδοση μιας εισαγγελικής διαταγής. Αυτή η διαταγή εκδίδεται από τον Εισαγγελέα και εντάσσει την αξιόποινη πράξη σε διαδικασία ποινικής δίωξης.

Πως μπορεί να ανακληθεί η αυτεπάγγελτη δίωξη;

Η αυτεπάγγελτη δίωξη μπορεί να ανακληθεί μέσω μιας νέας εισαγγελικής διαταγής. Αυτή η ανακλητική εισαγγελική διαταγή εκδίδεται από τον ίδιο τον Εισαγγελέα που είχε εκδώσει την αρχική εισαγγελική διαταγή.

Ποιος είναι ο χρόνος παραγραφής για την αυτεπάγγελτη δίωξη;

Η παραγραφή της αυτεπάγγελτης δίωξης καθορίζεται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Για πλημμεληματικές πράξεις, η παραγραφή συμβαίνει μετά από δύο χρόνια, ενώ για κακουργηματικές πράξεις συμβαίνει μετά από πέντε χρόνια.

Σύνοψη

Η αυτεπάγγελτη δίωξη είναι ένας τρόπος δίωξης αξιόποινων πράξεων που ξεκινά από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών και μπορεί να ανακληθεί μέσω νέας εισαγγελικής διαταγής. Η παραγραφή της αυτεπάγγελτης δίωξης εξαρτάται από τον τύπο της πράξης και καθορίζεται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Ο ποινικολόγος Ιωάννης Μπούρας θα σας δώσει αναλυτικές πληροφορίες όπως και νομική υποστήριξη.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καλέστε μας