Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Πνευματική λύση του γάμου – Διαδικασία

Πνευματική λύση του γάμου - Διαδικασία
Δικηγορικό Γραφείο

Η διαδικασία της πνευματικής λύσης του γάμου είναι μια θρησκευτική διαδικασία που αναιρεί το θρησκευτικό δεσμό μεταξύ δύο συζύγων. Αυτό το πιστοποιητικό είναι απαραίτητο για την έκδοση διαζυγίου από το δικαστήριο, καθώς απαιτείται από το δικαστήριο για την εκδίκαση του διαζυγίου.

Η διαδικασία αυτή διεξάγεται από την Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο Ιερός Ναός όπου πραγματοποιήθηκε ο γάμος. Τα βήματα της διαδικασίας πνευματικής λύσης του γάμου περιλαμβάνουν τα εξής:

  1. Υποβολή αίτησης: Ένας ή και οι δύο σύζυγοι υποβάλλουν αίτηση στην Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο Ιερός Ναός όπου τελέστηκε ο γάμος. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί προσωπικά, μέσω εξουσιοδότησης ή μέσω ταχυδρομείου. Η αίτηση πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά με τους αιτούντες, τον γάμο και τον Ιερό Ναό.
  2. Κλήση για απόπειρα συνδιαλλαγής: Η Ιερά Μητρόπολη καλεί τους συζύγους για απόπειρα συνδιαλλαγής, η οποία διεξάγεται από κληρικό της Ιεράς Μητρόπολης. Σκοπός αυτής της απόπειρας είναι να βοηθήσει τους συζύγους να επανασυνδεθούν σε μια συναινετική λύση. Εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για την επανένωση, η διαδικασία πνευματικής λύσης του γάμου συνεχίζεται.

Παραχώρηση Πιστοποιητικού Άκυρης Γάμου:

Στην περίπτωση που η προσπάθεια συμφιλίωσης αποτύχει, η Ιερά Μητρόπολη παραχωρεί πιστοποιητικό άκυρης γάμου. Το εν λόγω πιστοποιητικό απαιτείται για την υποβολή αίτησης διαζυγίου στο δικαστήριο.

Απαιτούμενα Έγγραφα

Για την υποβολή αίτησης για άκυρο γάμο, πρέπει να προσκομίζονται τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του αιτούντα.
  2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του συζύγου.
  3. Φωτοαντίγραφο του βιβλίου και της σελίδας του γάμου στο Μητρώο Γάμων της Ιεράς Μητρόπολης.
Διαβάστε:  Αναγνώριση Πατρότητας Τέκνων

Διάρκεια Αντιδικαστικής Διαδικασίας

Η διαδικασία που αφορά στην παραχώρηση πιστοποιητικού άκυρης γάμου συνήθως ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η διάρκεια αυτή μπορεί να παραταθεί ανάλογα με τις συγκεκριμένες συνθήκες.

Κόστος

Η διαδικασία παραχώρησης πιστοποιητικού άκυρης γάμου επιβαρύνεται με ορισμένα συμβολικά τέλη, τα οποία είναι χαμηλού οικονομικού κόστους.

Εναλλακτική διαδικασία

Στην περίπτωση που οι ένας ή και οι δύο σύζυγοι είναι αλλοδαποί, υπάρχει η δυνατότητα να ακολουθήσουν την εξής εναλλακτική διαδικασία για την έκδοση πιστοποιητικού πνευματικής λύσης του γάμου:

  1. Οι σύζυγοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο δικαστήριο της χώρας όπου τελέστηκε ο γάμος για την έκδοση πιστοποιητικού ακύρωσης του γάμου.
  2. Το πιστοποιητικό ακύρωσης του γάμου θα πρέπει στη συνέχεια να μεταφραστεί και να επικυρωθεί από τις αρμόδιες αρχές.
  3. Η Ιερά Μητρόπολη θα εκδώσει πιστοποιητικό πνευματικής λύσης του γάμου, βάσει του πιστοποιητικού ακύρωσης του γάμου.

Συμπερασματικά, η πνευματική λύση του γάμου αποτελεί μια αναγκαία διαδικασία για την έκδοση διαζυγίου από το δικαστήριο, καθώς και για τη δυνατότητα να συναφθεί νέος γάμος. Η διαδικασία αυτή είναι απλή, με συμβολικό κόστος και μπορεί να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καλέστε μας