Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Παράταση μισθωτηρίου – Μίσθωση γίνεται Αορίστου Χρόνου

Παράταση μισθωτηρίου – Μίσθωση γίνεται Αορίστου Χρόνου
Δικηγορικό Γραφείο

Σύμφωνα με το άρθρο 611 του Αστικού Κώδικα, όταν η σύμβαση μίσθωσης έχει συναφθεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τότε αν ο ενοικιαστής συνεχίζει να χρησιμοποιεί το ακίνητο μετά τη λήξη αυτού του αρχικού χρονικού διαστήματος και ο ιδιοκτήτης δεν διαμαρτύρεται, η σύμβαση θεωρείται ότι αυτόματα παρατείνεται ανεξαιρέτως για αόριστο χρόνο.

Αυτό σημαίνει ότι αν η αρχική σύμβαση μίσθωσης λήξει και ο ενοικιαστής παραμείνει στο ακίνητο, η σύμβαση θα θεωρείται πλέον ως σύμβαση αορίστου χρόνου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ενοικιαστής θα διατηρεί τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως ένας ενοικιαστής με σύμβαση αορίστου χρόνου, και θα συνεχίσει να καταβάλλει τον συμφωνημένο ενοίκιο.

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη σύμβαση με προειδοποίηση τουλάχιστον έξι μηνών.

Αυτή η πρακτική της αυτόματης ανανέωσης της μίσθωσης μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου είναι διαδεδομένη στην Ελλάδα. Σημαντικό είναι να γνωρίζει ο ενοικιαστής ότι αυτή η αυτόματη ανανέωση σε σύμβαση αορίστου χρόνου ισχύει μόνο εάν ο ιδιοκτήτης γνωρίζει και δεν αντιτίθεται στη συνέχιση της μίσθωσης.

Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του άρθρου 611 του Αστικού Κώδικα και την πρόκληση νομικών επιπτώσεων αποτελούνται από τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Σύμβαση μίσθωσης με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια: Αυτή η διάταξη ισχύει μόνο όταν η σύμβαση μίσθωσης έχει συναφθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σε περιπτώσεις μίσθωσης χωρίς συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, η σύμβαση παραμένει ισχύουσα χωρίς την ανάγκη για πρόσθετες ενέργειες.
  2. Κανονική λήξη της μίσθωσης: Η μίσθωση πρέπει να φτάσει στο τέλος της συμφωνημένης χρονικής διάρκειας.
  3. Συνέχιση της χρήσης από τον ενοικιαστή: Ο ενοικιαστής πρέπει να συνεχίσει τη χρήση του μισθιομένου ακινήτου μετά τη λήξη της μίσθωσης.
  4. Ειδοποίηση προς τον εκμισθωτή: Ο εκμισθωτής πρέπει να ενημερώνεται για το γεγονός ότι ο ενοικιαστής συνεχίζει τη χρήση του μισθιομένου ακινήτου.
  5. Έλλειψη αντίρρησης από τον εκμισθωτή: Ο εκμισθωτής δεν πρέπει να αντιτίθεται στη συνέχιση της χρήσης του μισθιομένου ακινήτου από τον ενοικιαστή.

Εάν όλες αυτές οι προϋποθέσεις εκπληρώνονται, τότε η μίσθωση θεωρείται ότι αυτομάτως ανανεώνεται για αόριστο χρονικό διάστημα. Η νέα μίσθωση υπόκειται στους ίδιους όρους με την αρχική μίσθωση, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά. Σε αυτήν την περίπτωση, ο ενοικιαστής διατηρεί τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως ένας ενοικιαστής με νέα σύμβαση μίσθωσης χωρίς συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Συνεχίζει να χρησιμοποιεί το ακίνητο σύμφωνα με τους όρους της αρχικής μίσθωσης και να πληρώνει τον συμφωνημένο μίσθωμα. Ο δικηγόρος με ειδίκευση στα ακίνητα Ιωάννης Μπούρας, θα εξετάσει ενδελεχώς την δική σας υπόθεση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καλέστε μας