Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Category: Άρθρα

Δικηγορικό Γραφείο

Δίγραμμη Επιταγή

Η δίγραμμη επιταγή αντιπροσωπεύει ένα είδος επιταγής με δύο παράλληλες γραμμές στο μπροστινό μέρος της. Αυτές οι γραμμές μπορούν να είναι είτε κάθετες είτε διαγώνιες και υποδεικνύουν ότι η επιταγή μπορεί να εξοφληθεί μόνο από μια τράπεζα ή από τον πελάτη του πληρωτή. Γενική διγράμμιση Η γενική διγράμμιση αποτελεί την πιο συνηθισμένη μορφή δίγραμμης επιταγής. […]

Δικηγορικό Γραφείο

Δικηγόρος για πειθαρχικά δημοσίων υπαλλήλων

Οι δημόσιοι υπάλληλοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό Πειθαρχίας, ο οποίος ορίζεται από τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΚΚΔΥ), όπως καθορίζεται από τον Νόμο 3528/2007. Αυτός ο κανονισμός δημιουργήθηκε από την Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 14, παράγραφος 1 του νόμου 3242/2004. Βάσει του ΚΚΔΥ, οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να εκτελούν τις υποχρεώσεις που […]

Δικηγορικό Γραφείο

Αμοιβή δικηγόρου για ασφαλιστικά μέτρα

Η αμοιβή του δικηγόρου για τα ασφαλιστικά μέτρα στην Ελλάδα καθορίζεται βάσει του Κώδικα Δικηγόρων και περιλαμβάνει δύο διαφορετικά είδη αμοιβών: Ποσοστιαία αμοιβή: Σε αυτήν την περίπτωση, η αμοιβή υπολογίζεται ως ένα ποσοστό της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς. Αυτή η αξία μπορεί να αφορά τα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τα ασφαλιστικά μέτρα, την […]

Δικηγορικό Γραφείο

Αποκλειστική χρήση κοινόχρηστου χώρου

Σύμφωνα με το άρθρο 781 του Αστικού Κώδικα, τα κοινόχρηστα αντικείμενα των συνιδιοκτητών αναφέρονται ως αυτά που προορίζονται για την κοινή χρήση όλων των συνιδιοκτητών και δεν περιορίζονται σε μερικούς από αυτούς. Συνεπώς, τα κοινόχρηστα αντικείμενα ανήκουν σε όλους τους συνιδιοκτήτες και όλοι έχουν το δικαίωμα να τα χρησιμοποιούν, ανάλογα με τη χρήση τους. Σε […]

Δικηγορικό Γραφείο

Μήνυση για παραβίαση προσωπικών δεδομένων

Στην Ελλάδα, η παραβίαση της προσωπικής απορρήτου ρυθμίζεται από τον νόμο 2472/1997, ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον νόμο, η παραβίαση της προσωπικής απορρήτου συνίσταται στη μη συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως αυτές καθορίζονται στον νόμο. Οι διατάξεις για την […]

Δικηγορικό Γραφείο

Αγωγή περί κλήρου — Τα δικαιώματα του κληρονόμου

Η διαδικασία της αγωγής περί κλήρου αποβλέπει στην προστασία του δικαιώματος κληρονομίας ενός κληρονόμου. Σε αυτή την αγωγή, ο κληρονόμος μπορεί να εκδηλώσει δικαστική διαμάχη ενάντια σε οποιονδήποτε κατακρατεί περιουσιακά στοιχεία της κληρονομίας, με στόχο την αναγνώριση του δικαιώματός του και την επιστροφή της κληρονομίας σε αυτόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η αγωγή είναι […]

Δικηγορικό Γραφείο

Ποσο κοστίζει μια έφεση

Το κόστος για να καταθέσετε μια έφεση στην Ελλάδα καθορίζεται βάσει των ελάχιστων προδιαγραφών που ορίζονται από τον Κώδικα Δικηγόρων. Σύμφωνα με τον Κώδικα, η ελάχιστη αμοιβή για την υποβολή μιας έφεσης είναι 120 ευρώ. Αυτό το ποσό καλύπτει τη σύνταξη της έφεσης, την παρουσία του δικηγόρου στο δικαστήριο και την κατάθεση του υπομνήματος. Ωστόσο, […]

Δικηγορικό Γραφείο

Εκπρόσωπηση Μάρτυρα από Δικηγόρο

Η αντιπροσώπευση του μάρτυρα από δικηγόρο ως διαδικασία δεν επιτρέπεται στο δίκαιο της χώρας μας. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, ο μάρτυρας μπορεί να συμβουλευτεί έναν δικηγόρο για να τον βοηθήσει να προετοιμαστεί για την κατάθεσή του και να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματά του προστατεύονται. Σε ποινικές υποθέσεις, ο δικηγόρος μπορεί να συνεργαστεί με τον μάρτυρα […]

Δικηγορικό Γραφείο

Παράβαση καθήκοντος δημοσίου υπαλλήλου

Η παραβίαση των υποχρεώσεων από δημόσιους υπαλλήλους αποτελεί ένα από τα πιο συχνά αδικήματα που διαπράττονται από αυτούς. Αυτό το αδίκημα καθορίζεται από τον Ποινικό Κώδικα στο άρθρο 259 και τιμωρείται με φυλάκιση έως και 2 χρόνια ή χρηματική ποινή, εκτός αν υπάρχει άλλη ποινική διάταξη που προβλέπει αυστηρότερη τιμωρία.  Για να αποδειχθεί η παραβίαση […]

Δικηγορικό Γραφείο

Δικηγόρος Θεσσαλονίκη – Δικηγορικό Γραφείο

Ψάχνετε για έναν αξιόπιστο δικηγόρο στη Θεσσαλονίκη; Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Στο Δικηγορικό Γραφείο μας, διαθέτουμε πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση σε διάφορους νομικούς τομείς, προσφέροντας εξατομικευμένες λύσεις για τις νομικές σας ανάγκες. Δικηγορικό Γραφείο Θεσαλλονίκη – Υπηρεσίες που παρέχουμε: ✅ Αστικό Δίκαιο ✅ Εμπορικό Δίκαιο ✅ Εργατικό Δίκαιο ✅ Ασφαλιστικό Δίκαιο ✅ Οικογενειακό […]

Καλέστε μας