Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Διαζύγιο με Αντιδικία

Διαζύγιο με Αντιδικία
Δικηγορικό Γραφείο

Το διαζύγιο με αντιδικία είναι η διαδικασία διαζυγίου που ακολουθείται όταν οι σύζυγοι δεν συμφωνούν σε κάποιο ή σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το διαζύγιο, όπως η επιμέλεια των τέκνων, η διατροφή, η περιουσία ή άλλα θέματα.

Στην Ελλάδα, το διαζύγιο με αντιδικία πραγματοποιείται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της οικογενειακής αρμοδιότητας. Η διαδικασία ξεκινά με την κατάθεση αγωγής διαζυγίου από έναν από τους συζύγους. Στην αγωγή, ο σύζυγος που την καταθέτει πρέπει να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους ζητά το διαζύγιο.

Η αγωγή κοινοποιείται στον άλλο σύζυγο, ο οποίος έχει προθεσμία 30 ημερών για να απαντήσει. Στην απάντησή του, ο άλλος σύζυγος μπορεί να συμφωνήσει με το διαζύγιο ή να διατυπώσει τις δικές του αντιρρήσεις.

Σε περίπτωση που οι σύζυγοι δεν συμφωνήσουν σε όλα τα ζητήματα, το δικαστήριο θα διεξαγάγει μια δίκη για να αποφανθεί για αυτά. Η δίκη μπορεί να διαρκέσει αρκετές συνεδριάσεις, ανάλογα με τη complexity των ζητημάτων που πρέπει να εξεταστούν.

Μετά τη δίκη, το δικαστήριο θα εκδώσει μια απόφαση που θα καθορίζει τα ζητήματα του διαζυγίου. Η απόφαση αυτή είναι δεσμευτική για τους δύο συζύγους.

Η διαδικασία του διαζυγίου με αντιδικία μπορεί να είναι μακρά και δαπανηρή. Συνήθως, διαρκεί αρκετούς μήνες, ακόμα και χρόνια, και το κόστος της μπορεί να είναι σημαντικό, ανάλογα με την complexity των ζητημάτων που πρέπει να εξεταστούν.

Τα βασικά στάδια της διαδικασίας του διαζυγίου με αντιδικία είναι τα εξής:

  1. Κατάθεση αγωγής διαζυγίου
  2. Κοινοποίηση της αγωγής στον άλλο σύζυγο
  3. Απάντηση του άλλου συζύγου
  4. Διεξαγωγή δίκης
  5. Έκδοση απόφασης του δικαστηρίου
Διαβάστε:  Αγωγή περί κλήρου — Τα δικαιώματα του κληρονόμου

Τα ζητήματα που μπορεί να εξεταστούν στο πλαίσιο του διαζυγίου με αντιδικία είναι τα εξής:

  • Ο λόγος του διαζυγίου. Ο νόμος προβλέπει δύο λόγους διαζυγίου: τον ισχυρό κλονισμό της έγγαμης συμβίωσης και την αμοιβαία συγκατάθεση των συζύγων.
  • Η επιμέλεια των τέκνων. Το δικαστήριο θα αποφασίσει με ποιον γονέα θα ανατεθεί η επιμέλεια των τέκνων και σε ποιον γονέα θα χορηγηθεί το δικαίωμα επικοινωνίας με τα τέκνα.
  • Η διατροφή των τέκνων. Το δικαστήριο θα αποφασίσει ποιος γονέας θα υποχρεούται να καταβάλει διατροφή στα τέκνα και το ύψος της διατροφής.
  • Η διατροφή του συζύγου. Το δικαστήριο μπορεί να υποχρεώσει τον άλλο σύζυγο να καταβάλει διατροφή στον σύζυγο που έχει ανάγκη διατροφής, λόγω αδυναμίας του να εργαστεί ή λόγω άλλων ειδικών συνθηκών.
  • Η περιουσία των συζύγων. Το δικαστήριο θα αποφασίσει πώς θα διαιρεθεί η περιουσία των συζύγων, εφόσον υπάρχει κοινή περιουσία.

Στην περίπτωση που οι σύζυγοι έχουν παιδιά, είναι σημαντικό να προσπαθήσουν να συμφωνήσουν σε μια λύση που θα είναι προς το συμφέρον των τέκνων. Σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να συμφωνήσουν, το δικαστήριο θα αποφασίσει για την επιμέλεια και την επικοινωνία των τέκνων, με βάση το συμφέρον αυτών.

Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση ενός διαζυγίου με αντιδικία εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα της υπόθεσης, η παρουσία των παιδιών, η συμφωνία των συζύγων ως προς τα θέματα της διατροφής και της επικοινωνίας με τα παιδιά, καθώς και ο φόρτος εργασίας των δικαστηρίων.

Συνήθως, η διαδικασία ενός διαζυγίου με αντιδικία διαρκεί από 8 έως 12 μήνες. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου μπορεί να χρειαστεί περισσότερος χρόνος, ειδικά όταν οι σύζυγοι διαφωνούν σε σημαντικά θέματα που πρέπει να επιλυθούν με τη δικαστική απόφαση. Για παράδειγμα, εάν δεν υπάρχει συμφωνία σχετικά με την φροντίδα των παιδιών, η διαδικασία μπορεί να παραταθεί, καθώς ο δικαστής μπορεί να απαιτήσει διαμεσολάβηση ή να διορίσει έναν πραγματογνώμονα για να βοηθήσει στη λήψη αποφάσεων.

Διαβάστε:  Οπλοκατοχή - Οπλοφορία - Νόμος Περί όπλων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα νομικά μέσα που χρησιμοποιούν οι αντιδίκοι μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ταχύτητα της διαδικασίας, με τη διαδικασία να διαρκεί ακόμη και πέντε χρόνια ή περισσότερο. Ο δικηγόρος για διαζύγια Ιωάννης Μπούρας, θα αναλάβει με αφοσίωση την υπόθεση σας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καλέστε μας