Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Φθηνό διαζύγιο στην Ελλάδα

Φθηνό διαζύγιο
Δικηγορικό Γραφείο

Το φθηνότερο διαζύγιο στην Ελλάδα είναι το συναινετικό διαζύγιο, το οποίο μπορεί να γίνει σε συμβολαιογράφο. Το κόστος του συναινετικού διαζυγίου εξαρτάται από τον συμβολαιογράφο, αλλά συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 500 και 1.000 ευρώ.

Για να γίνει συναινετικό διαζύγιο, οι σύζυγοι πρέπει να συμφωνήσουν σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τη λύση του γάμου τους, όπως η επιμέλεια των παιδιών, η διατροφή, η ιθαγένεια, το όνομα, η περιουσία, κ.λπ. Μόλις συμφωνήσουν σε όλα αυτά τα θέματα, υπογράφουν μια συμβολαιογραφική πράξη συναινετικού διαζυγίου.

Εάν οι σύζυγοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε όλα τα ζητήματα, τότε μπορούν να προχωρήσουν σε συναινετικό διαζύγιο με τη βοήθεια δικηγόρων. Σε αυτή την περίπτωση, το κόστος του διαζυγίου θα είναι μεγαλύτερο, καθώς θα πρέπει να πληρώσουν και τους δύο δικηγόρους.

Το πιο ακριβό διαζύγιο είναι το διαζύγιο με υπαιτιότητα, το οποίο μπορεί να γίνει μόνο στο δικαστήριο. Το κόστος του διαζυγίου με υπαιτιότητα εξαρτάται από τη διάρκεια του γάμου, τα εισοδήματα των συζύγων και τη σύνθετη των ζητημάτων που πρέπει να ρυθμιστούν.

Στην περίπτωση του διαζυγίου με υπαιτιότητα, ο σύζυγος που κρίνεται υπαίτιο για τη διάλυση του γάμου μπορεί να υποχρεωθεί να καταβάλει διατροφή στον σύζυγο που δεν κρίνεται υπαίτιο.

Εάν βρίσκεστε στην Αθήνα, μπορείτε να βρείτε δικηγόρους που ειδικεύονται στο οικογενειακό δίκαιο και προσφέρουν οικονομικές τιμές στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Συμβουλές για να κάνετε ένα φθηνό διαζύγιο:

  • Προσπαθήστε να συμφωνήσετε με τον σύζυγό σας σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τη λύση του γάμου σας.
  • Αν δεν μπορείτε να συμφωνήσετε, σκεφτείτε να προχωρήσετε σε συναινετικό διαζύγιο με τη βοήθεια δικηγόρων.
  • Εάν χρειάζεστε δικηγόρο, ρωτήστε γνωστούς ή συγγενείς για συστάσεις.
  • Κάντε έρευνα και συγκριθείτε τιμές πριν επιλέξετε δικηγόρο.
Διαβάστε:  Δικηγόρος για πειθαρχικά δημοσίων υπαλλήλων

Συνολικά, το κόστος και η διάρκεια ενός διαζυγίου εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, και κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Συνιστάται να ζητήσετε την συμβουλή ενός δικηγόρου ή ενός ειδικού στα θέματα διαζυγίου για να κατανοήσετε τις συνέπειες και τις διαθέσιμες επιλογές στην δική σας περίπτωση.

Αρχικά, οι νομικοί εκπρόσωποι των συζύγων δημιουργούν ένα ιδιωτικό συμφωνητικό που καθορίζει τον τρόπο επίλυσης του γάμου, καθώς και τα θέματα που αφορούν τα παιδιά τους, όπως η φροντίδα, η επικοινωνία, η διατροφή και ο τόπος διαμονής τους (αν υπάρχουν παιδιά από τον γάμο τους). Σύμφωνα με τον νόμο, για το διαζύγιο με συναίνεση απαιτούνται δύο νομικοί, ένας για κάθε σύζυγο. Στη συνέχεια, το ιδιωτικό αυτό συμφωνητικό υπογράφεται από τους δύο συζύγους στο ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) και ο υπάλληλος του ΚΕΠ επικυρώνει την αυθεντικότητα των υπογραφών τους.

Μετά από 10 ημέρες από την υπογραφή στο ΚΕΠ, μπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία της συμβολαιογραφικής πράξης. Στην αυτή τη συμβολαιογραφική πράξη, οι νομικοί των μερών και οι ίδιοι οι σύζυγοι υπογράφουν μπροστά σε έναν συμβολαιογράφο. Σε περίπτωση που ένας από τους συζύγους δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να παρευρεθεί κατά τη στιγμή της υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης εξαιτίας προσωπικών λόγων, πρέπει να παράσχει ειδική εξουσιοδότηση στον νομικό που τον εκπροσωπεί, ώστε αυτός να υπογράψει εξ ονόματος του.

Στη συνέχεια, ακολουθεί το στάδιο της εγγραφής της πράξης λύσης του γάμου στη Μητρόπολη όπου είχε τελεστεί ο γάμος των συζύγων. Αυτό κάνετε για να εκδοθεί το διαζευκτήριο και να δοθεί η δυνατότητα στους συζύγους, αν το επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν έναν νέο θρησκευτικό γάμο στο μέλλον. Στη συνέχεια, οι σύζυγοι πρέπει να υποβάλουν τη συμβολαιογραφική πράξη λύσης του γάμου στο ληξιαρχείο όπου είχε καταχωρηθεί ο γάμος τους, προκειμένου να ενημερωθεί η ληξιαρχική εγγραφή και να καταγραφεί ότι ο γάμος έχει λυθεί με βάση τη συμβολαιογραφική πράξη.

Διαβάστε:  Γιατί είναι απαραίτητος ένας δικηγόρος για ακίνητες περιουσίες

Με την τροποποίηση που έγινε στο άρθρο 3 του εν λόγω νόμου, προστέθηκε ένα νέο στοιχείο στη διάταξη του άρθρου 1439 παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα. Αυτό το νέο στοιχείο αφορά στην ενδοοικογενειακή βία, που περιλαμβάνει τόσο τη σωματική όσο και τη ψυχολογική βία εντός της οικογένειας. Συνεπώς, αυτή η τροποποίηση επεκτείνει τα μαχητά τεκμήρια για ισχυρό κλονισμό της έγγαμης συμβίωσης.

Σε περίπτωση που το νομικό έγγραφο περιέχει διατάξεις σχετικά με τη φροντίδα, την επικοινωνία και τη διατροφή ανηλίκων παιδιών, τότε αυτό το έγγραφο έχει νομική ισχύ, υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνονται οι απαραίτητες ρυθμίσεις σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι οι διατάξεις που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων είναι νομικά δεσμευτικές και εφαρμόζονται όπως οι αντίστοιχες δικαστικές αποφάσεις.

Για να συνοψίσουμε, το συναινετικό διαζύγιο είναι μια διαδικασία διαζυγίου που είναι οικονομικά προσιτή, γρήγορη και λιγότερο δικαστική σε σύγκριση με άλλες διαδικασίες που απαιτούν δικαστική επέμβαση ή δικαστικές διαφορές. Ακόμα και στην περίπτωση του αυτόματου διαζυγίου, όπου ο γάμος λυώνει αυτόματα λόγω μακροχρόνιας χωρισμένων συζύγων, η δικαστική διαδικασία προχωρά κανονικά, σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καλέστε μας