Συναινετικό Διαζύγιο Οικονομικά και Άμεσα

Συναινετικό Διαζύγιο
Δικηγορικό Γραφείο

Στο δικηγορικό γραφείο Μπούρας και Συνεργάτες, λαμβάνουμε πολλές ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο λύσης ενός δεσμού γάμου μέσω συναινετικού διαζυγίου. Γενικά, ο πελάτης που ενδιαφέρεται να διεκπεραιώσει το διαζύγιό του δεν είναι απολύτως σίγουρος για το είδος του διαζυγίου που θα ζητήσει. Το δικηγορικό μας γραφείο διαθέτει ειδίκευση στο συναινετικό διαζύγιο με άμεσες λύσεις.  Αυτό το είδος διαζυγίου χαρακτηρίζεται ως γρήγορο και άμεσο και από την ύπαρξη αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ των μερών. Δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι διαζυγίου, μας τίθενται συχνά ερωτήσεις όπως:

 • Ποιο είδος διαζυγίου είναι καλύτερο ή έχει περισσότερα πλεονεκτήματα;
 • Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει;
 • Ποιο είδος διαζυγίου είναι αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες μου;
 • Ποιο είναι το πιο προσιτό είδος διαζυγίου;
 • Ποιος είναι ο πιο γρήγορος τύπος διαζυγίου;
 • Ποιος είναι ο λιγότερο επεμβατικός τύπος διαζυγίου για τα παιδιά μου;

Σε αυτό το άρθρο, θα καθορίσουμε τα πλεονεκτήματα του συναινετικού διαζυγίου. που είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα και συνιστώμενα είδη διαζυγίου λόγω των χαρακτηριστικών του. Όταν πρόκειται για τα πλεονεκτήματα του διαζυγίου με αμοιβαία συναίνεση, είναι ιδανικό να προσδιορίσουμε εν συντομία τις βασικές διαφορές μεταξύ:

 • Συναινετικό διαζύγιο.
 • Διαζύγιο με Αντιδικία.

Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ τους, αφού και οι δύο διαδικασίες διαζυγίου είναι πολύ διαφορετικές. Μερικές από αυτές τις διαφορές είναι:

Συναινετικό διαζύγιο – Η ιδανική Λύση

 • Τα μέρη συμφωνούν στο διαζύγιο.
 • Τα μέρη δεν θέλουν να υποστούν δικαστικές διαφορές ή εντάσεις.
 • Τα μέρη υποχρεούνται να συμφωνήσουν για κάθε έναν από τους όρους του διαζυγίου μέσω της πράξης των όρων και των συμβάσεων που συντάσσονται μέσω συμβολαιογράφου.
 • Τα μέρη πρέπει να επισημοποιήσουν μια απογραφή όλων των περιουσιών τους σύμφωνα με την πράξη και τις συμβάσεις.
 • Τα μέρη πρέπει να συμφωνήσουν σε ποιο από αυτά θα ανατεθεί από κοινού η φροντίδα των ανηλίκων τέκνων.

Διαζύγιο με Αντιδικία: Πρέπει να δικαιολογείται από γεγονότα των οποίων η σημασία είναι επαρκής για να υποκινήσει το διαζύγιο. Αυτό το είδος διαζυγίου και ό,τι περιστρέφεται γύρω από αυτό είναι συνήθως πολύ αγχωτικό για τα εμπλεκόμενα μέρη. Οι δικηγόροι για διαζύγια πρέπει να έχουν πείρα και να γνωρίζουν πλήρως τις διαδικασίες. Ένα συναινετικό διαζύγιο έχει πολλά οφέλη και αυτά τα εξηγούμε καθημερινά στους πελάτες. Ως εκ τούτου, θεωρείται πλεονέκτημα να εξεταστεί αυτό το διαζύγιο. Μερικά από αυτά τα οφέλη είναι:

Είναι φιλικό. Λιγότερο επεμβατικό από κοντινά άτομα, άλλα που αποτελούν τον οικογενειακό κύκλο και κυρίως τα παιδιά (αν υπάρχουν). Ο τερματισμός ενός γάμου είναι μια διαδικασία για δύο άτομα. Ωστόσο, όλοι γνωρίζουμε ότι συνήθως εμπλέκονται και άλλα μέλη της οικογένειας (παιδιά για παράδειγμα). Το συναινετικό διαζύγιο, ρυθμίζεται από το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα. Για να ισχύσει σύμφωνα με την διάταξη θα πρέπει ο γάμος να έχει ισχύ τουλάχιστον 6 μήνες πριν από την κατάρτιση της συμφωνίας.

Το Συναινετικό διαζύγιο είναι πιο προσιτή και οικονομική λύση

Η ερώτηση που κάνουμε πιο συχνά στους πελάτες μας όταν ρωτούν για τα οφέλη του διαζυγίου με αμοιβαία συναίνεση είναι: “Γιατί να αυξήσετε σημαντικά τα έξοδά σας εάν ένα διαζύγιο μπορεί να ολοκληρωθεί ξοδεύοντας πολύ λιγότερα;” Ένα συναινετικό διαζύγιο μπορεί να διαχειριστεί μόνο ένας δικηγόρος που θα εκπροσωπεί και τους δύο συζύγους, με αποτέλεσμα χαμηλότερο κόστος και για τα δύο μέρη. Είναι επίσης πιο προσιτό, επειδή απαιτούνται λιγότερα βήματα για την ολοκλήρωση από ένα διαζύγιο με αντιδικία, με αποτέλεσμα χαμηλότερες αμοιβές δικηγόρου. Είναι σύντομο και γρήγορο.Πολλοί άνθρωποι στη πόλη μας ψάχνουν για μετακομίσεις Αθήνα, καθώς φεύγει συνήθως ο ένας γονέας από το σπίτι.

Επί του παρόντος, ζούμε σε μια κοινωνία όπου ο χρόνος είναι ζωτικής σημασίας, γι’ αυτό όταν ληφθεί η απόφαση για διαζύγιο, είναι σημαντικό να γίνει η διαδικασία όσο το δυνατόν πιο σύντομη. Όταν πρόκειται για αυτό το είδος διαζυγίου, η σύντομη προθεσμία που ορίζει ο νόμος είναι μια ενδιαφέρουσα ιδιότητα. Επιπλέον, όσον αφορά το διαζύγιο με αμοιβαία συναίνεση, η διαδικασία δεν παρατείνεται και υπάρχει η δυνατότητα με το δικηγορικό μας γραφείο να ολοκληρώσετε την διαδικασία άμεσα.

Η αμεσότητα του δικηγορικού μας γραφείο για κάθε συναινετικό διαζύγιο είναι το πλεονέκτημα που μας ξεχωρίζει. Είμαστε δίπλα σας για άμεσες λύσεις.

14 thoughts on “Συναινετικό Διαζύγιο Οικονομικά και Άμεσα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button