Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Day: November 22, 2023

Δικηγορικό Γραφείο

Υπολογισμός πενταετούς παραγραφής

Η απόφαση του Αρείου Πάγου διευκρινίζει ορισμένες πτυχές σχετικά με την πενταετή προθεσμία παραγραφής για αξιώσεις αποζημίωσης λόγω αδικοπραξίας. Καταρχάς, η πενταετής προθεσμία ισχύει για όλες τις ζημίες, είτε έχουν ήδη συμβεί, είτε προβλέπεται ότι θα συμβούν στο μέλλον, αρκεί να είναι προβλέψιμες. Ωστόσο, για τις ζημίες που δεν είναι προβλέψιμες, ισχύει μια νέα προθεσμία […]

Δικηγορικό Γραφείο

Δίγραμμη Επιταγή

Η δίγραμμη επιταγή αντιπροσωπεύει ένα είδος επιταγής με δύο παράλληλες γραμμές στο μπροστινό μέρος της. Αυτές οι γραμμές μπορούν να είναι είτε κάθετες είτε διαγώνιες και υποδεικνύουν ότι η επιταγή μπορεί να εξοφληθεί μόνο από μια τράπεζα ή από τον πελάτη του πληρωτή. Γενική διγράμμιση Η γενική διγράμμιση αποτελεί την πιο συνηθισμένη μορφή δίγραμμης επιταγής. […]

Δικηγορικό Γραφείο

Δικηγόρος για πειθαρχικά δημοσίων υπαλλήλων

Οι δημόσιοι υπάλληλοι υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τον Κανονισμό Πειθαρχίας, ο οποίος ορίζεται από τον Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΚΚΔΥ), όπως καθορίζεται από τον Νόμο 3528/2007. Αυτός ο κανονισμός δημιουργήθηκε από την Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 14, παράγραφος 1 του νόμου 3242/2004. Βάσει του ΚΚΔΥ, οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να εκτελούν τις υποχρεώσεις που […]

Δικηγορικό Γραφείο

Αμοιβή δικηγόρου για ασφαλιστικά μέτρα

Η αμοιβή του δικηγόρου για τα ασφαλιστικά μέτρα στην Ελλάδα καθορίζεται βάσει του Κώδικα Δικηγόρων και περιλαμβάνει δύο διαφορετικά είδη αμοιβών: Ποσοστιαία αμοιβή: Σε αυτήν την περίπτωση, η αμοιβή υπολογίζεται ως ένα ποσοστό της αξίας του αντικειμένου της διαφοράς. Αυτή η αξία μπορεί να αφορά τα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τα ασφαλιστικά μέτρα, την […]

Δικηγορικό Γραφείο

Αποκλειστική χρήση κοινόχρηστου χώρου

Σύμφωνα με το άρθρο 781 του Αστικού Κώδικα, τα κοινόχρηστα αντικείμενα των συνιδιοκτητών αναφέρονται ως αυτά που προορίζονται για την κοινή χρήση όλων των συνιδιοκτητών και δεν περιορίζονται σε μερικούς από αυτούς. Συνεπώς, τα κοινόχρηστα αντικείμενα ανήκουν σε όλους τους συνιδιοκτήτες και όλοι έχουν το δικαίωμα να τα χρησιμοποιούν, ανάλογα με τη χρήση τους. Σε […]

Καλέστε μας