Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Δίγραμμη Επιταγή

Δίγραμμη Επιταγή
Δικηγορικό Γραφείο

Η δίγραμμη επιταγή αντιπροσωπεύει ένα είδος επιταγής με δύο παράλληλες γραμμές στο μπροστινό μέρος της. Αυτές οι γραμμές μπορούν να είναι είτε κάθετες είτε διαγώνιες και υποδεικνύουν ότι η επιταγή μπορεί να εξοφληθεί μόνο από μια τράπεζα ή από τον πελάτη του πληρωτή.

Γενική διγράμμιση

Η γενική διγράμμιση αποτελεί την πιο συνηθισμένη μορφή δίγραμμης επιταγής. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν υπάρχει αναφορά ανάμεσα στις δύο γραμμές ή αναφέρεται μόνο η λέξη “τραπεζίτης”. Αυτό σημαίνει ότι η επιταγή μπορεί να πληρωθεί από την τράπεζα που την εκδίδει μόνο σε έναν πελάτη της ή σε μια άλλη τράπεζα.

Ειδική διγράμμιση

Η ειδική διγράμμιση είναι λιγότερο συνηθισμένη από τη γενική διγράμμιση. Ανάμεσα στις δύο γραμμές αναφέρεται το όνομα μιας συγκεκριμένης τράπεζας. Σε αυτήν την περίπτωση, η επιταγή μπορεί να πληρωθεί μόνο από την αναφερόμενη τράπεζα ή από έναν πελάτη της, αν αυτή η τράπεζα είναι και ο πληρωτής.

Πλεονεκτήματα της δίγραμμης επιταγής

Η δίγραμμη επιταγή προσφέρει ορισμένα πλεονεκτήματα σε σύγκριση με την κοινή επιταγή. Συγκεκριμένα:

  1. Αυξάνει την ασφάλεια της συναλλαγής, καθώς περιορίζει τον αριθμό των ατόμων που μπορούν να εισπράξουν την επιταγή.
  2. Επιτρέπει στον εκδότη της επιταγής να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η εξόφλησή της.
  3. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει τη διαδικασία εξόφλησης, καθώς η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να εξοφλήσει την επιταγή μόνο σε πελάτη της ή σε άλλη τράπεζα.

Αναλύοντας τα αρνητικά στοιχεία της δίγραμμης επιταγής, μπορούμε να επισημάνουμε τα εξής:

  1. Δυσκολία είσπραξης: Η δίγραμμη επιταγή μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στη διαδικασία είσπραξης, καθώς ο κάτοχος της επιταγής πρέπει να είναι πελάτης της τράπεζας που πληρώνει την επιταγή. Εάν δεν είναι, τότε πρέπει να βρει έναν τρόπο να την εισπράξει μέσω της δικής του τράπεζας, πράγμα που μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα και καθυστερήσεις.
  2. Υψηλό κόστος είσπραξης: Συνήθως, η τράπεζα που εισπράττει τη δίγραμμη επιταγή επιβάλλει χρέωση για την παροχή αυτής της υπηρεσίας, καθιστώντας τη δίγραμμη επιταγή πιο ακριβή σε σύγκριση με μια κοινή επιταγή. Αυτό το επιπλέον κόστος μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον αποδέκτη της επιταγής.
Διαβάστε:  Δικηγόροι για Ενδοοικογενειακή Βία

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η επιλογή μεταξύ δίγραμμης και κοινής επιταγής εξαρτάται από τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των εμπλεκομένων μερών, καθώς και από τις συνθήκες και τους περιορισμούς της συναλλαγής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καλέστε μας