Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Αποκλειστική χρήση κοινόχρηστου χώρου

Αποκλειστική χρήση κοινόχρηστου χώρου
Δικηγορικό Γραφείο

Σύμφωνα με το άρθρο 781 του Αστικού Κώδικα, τα κοινόχρηστα αντικείμενα των συνιδιοκτητών αναφέρονται ως αυτά που προορίζονται για την κοινή χρήση όλων των συνιδιοκτητών και δεν περιορίζονται σε μερικούς από αυτούς.

Συνεπώς, τα κοινόχρηστα αντικείμενα ανήκουν σε όλους τους συνιδιοκτήτες και όλοι έχουν το δικαίωμα να τα χρησιμοποιούν, ανάλογα με τη χρήση τους. Σε οριζόντιες ιδιοκτησίες, κάθε ιδιοκτήτης έχει αποκλειστική ιδιοκτησία του διαμερίσματός του, αλλά πρέπει να μοιράζεται τους κοινόχρηστους χώρους με τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες.

Το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης ενός κοινόχρηστου αντικειμένου μπορεί να παραχωρηθεί μόνο με συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών και πρέπει να καταγράφεται σε συμβολαιογραφικό έγγραφο και να μεταγράφεται. Αν και αυτό το δικαίωμα επιτρέπει σε έναν συνιδιοκτήτη να χρησιμοποιεί αποκλειστικά ένα κοινόχρηστο αντικείμενο, δεν συνεπάγεται την αποκατάσταση του αντικειμένου από την κοινόχρηστη κατηγορία. Ο συνιδιοκτήτης που έχει το δικαίωμα αυτό πρέπει να το χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον προορισμό του και χωρίς να προκαλεί ζημιές στα δικαιώματα των άλλων συνιδιοκτητών.

Βλαπτική χρήση ενός κοινόχρηστου αντικειμένου αναφέρεται στη χρήση που παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων συνιδιοκτητών. Αυτή μπορεί να είναι είτε άμεση, δηλαδή η ίδια η χρήση του αντικειμένου προκαλεί τη βλάβη, όπως η αποθήκευση απορριμμάτων σε έναν κοινόχρηστο χώρο, είτε έμμεση, όπως η χρήση ενός κοινόχρηστου ανελκυστήρα για βαριά αντικείμενα που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ανελκυστήρα και να δημιουργήσει ανάγκη επισκευής.

Επιπλέον, η αλλαγή του συνήθου προορισμού ενός κοινόχρηστου αντικειμένου μπορεί να θεωρηθεί ως βλαπτική χρήση, εφόσον παραβιάζει τα δικαιώματα των άλλων συνιδιοκτητών, όπως η μετατροπή ενός κοινόχρηστου διαδρόμου σε εμπορικό κατάστημα που εμποδίζει την πρόσβαση στα διαμερίσματα.

Διαβάστε:  Πως μπορεί να σας βοηθήσει ένας έμπειρος ποινικολόγος

Σύμφωνα με την απόφαση της ΑΠ 381/2009, η ανεπιθύμητη χρήση ή η τροποποίηση του σταθερού προορισμού ενός κοινόχρηστου αντικειμένου αποτελεί παράβαση των δικαιωμάτων των άλλων συνιδιοκτητών, όταν συντρέχουν οι ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις στη χρήση του κοινόχρηστου αντικειμένου από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες,
  2. Αφαιρεί μέρος του κοινόχρηστου αντικειμένου από τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες,
  3. Μειώνει την αξία του κοινόχρηστου αντικειμένου για τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες.

Η προαναφερθείσα απόφαση εξέδωσε γνώμη ότι η εγκατάσταση μιας τέντας από έναν συνιδιοκτήτη σε ένα κοινόχρηστο μπαλκόνι αποτελούσε παράβαση των δικαιωμάτων των άλλων συνιδιοκτητών, καθώς μείωνε την αξία του μπαλκονιού για αυτούς.

Σε καταληκτική ανάλυση, το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης ενός κοινόχρηστου αντικειμένου δεν συνεπάγεται την αποστραγγίστρωσή του. Ο συνιδιοκτήτης που διαθέτει την αποκλειστική χρήση πρέπει να το χρησιμοποιεί σύμφωνα με τον προορισμό του και να μην προκαλεί βλάβη στα δικαιώματα των υπολοίπων συνιδιοκτητών. Η ανεπιθύμητη χρήση ή η τροποποίηση του σταθερού προορισμού ενός κοινόχρηστου αντικειμένου παραβιάζει τα δικαιώματα των υπολοίπων συνιδιοκτητών, όταν προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στη χρήση του αντικειμένου από αυτούς, αφαιρεί μέρος του αντικειμένου ή μειώνει την αξία του για αυτούς.

Στην εννοιολογία της πλήρους χρήσης των κοινών αντικειμένων του κτηρίου, στην οποία δικαιούται ο αποκλειστικός κύριος της διαιρεμένης περιοχής και συνιδιοκτήτης απόλυτων δικαιωμάτων στα κοινά αντικείμενα του κτηρίου, συμπεριλαμβάνεται και το δικαίωμα να τα παρουσιάζει όλα τα κτηριακά αντικείμενα με τρόπο που σέβεται την αισθητική και αρχιτεκτονική δομή τους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καλέστε μας