Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Eξώδικο για λήξη μίσθωσης

Eξώδικο για λήξη μίσθωσης
Δικηγορικό Γραφείο

Το εξώδικο για τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης αποτελεί ένα επίσημο έγγραφο που αποστέλλεται από τον εκμισθωτή στον μισθωτή με σκοπό να ζητήσει τη λήξη της συμφωνίας μίσθωσης.

Το εξώδικο πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Η ημερομηνία εκδόσης του εξωδίκου.
  2. Τα στοιχεία του εκμισθωτή, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της διεύθυνσής του.
  3. Τα στοιχεία του μισθωτή, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της διεύθυνσής του.
  4. Τον αριθμό της σύμβασης μίσθωσης.
  5. Τον λόγο για τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης.
  6. Την προθεσμία εντός της οποίας ο μισθωτής πρέπει να αποχωρήσει από το ακίνητο.

Όσον αφορά την προθεσμία αποχώρησης, αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 ημέρες. Εάν ο λόγος για τη λήξη της μίσθωσης είναι η μη καταβολή του ενοικίου, η προθεσμία αποχώρησης μπορεί να είναι μικρότερη, αλλά ποτέ λιγότερη από 15 ημέρες.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής δεν αποχωρήσει από το ακίνητο εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο εξώδικο, ο εκμισθωτής μπορεί να προσφύγει σε νομικές διαδικασίες για την ανάκληση του ακινήτου. Αυτές οι διαδικασίες περιλαμβάνουν την κατάθεση μήνυσης στο ειρηνοδικείο για τη λύση της σύμβασης μίσθωσης και την αποχώρηση του μισθωτή, καθώς και την κατάθεση αίτησης αποζημίωσης για τη χρήση του ακινήτου. Σημειώνεται ότι η απόφαση του δικαστηρίου είναι προσωρινά εκτελεστή, επιτρέποντας την εκτέλεσή της πριν από τυχόν έφεση. Επιπλέον, ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει αναστολή της εκτέλεσης προκειμένου να διεκδικήσει τα δικαιώματά του με νομικά μέσα.

Διαβάστε:  Εξώδικο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καλέστε μας