Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Αναβολή δίκης & Αμοιβή δικηγόρου

Αναβολή δίκης & Αμοιβή δικηγόρου
Δικηγορικό Γραφείο

Αίτημα για Αναστολή Δικαστικής Διαδικασίας

Αιτίες για Αναστολή:

Κρίσιμα ιατρικά προβλήματα: Απαιτείται η προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού από αναγνωρισμένη ιατρική μονάδα ή γενικό ιατρό. Εμπόδια δικηγορίας: Να παρουσιαστούν επίσημα έγγραφα που επιβεβαιώνουν το εμπόδιο (π.χ. επιστολή συμμετοχής σε διαφορετική δίκη). Άλλες σημαντικές αιτίες: Εκτιμώνται εξατομικευμένα από το δικαστήριο (π.χ. ανέλπιστες κλιματικές συνθήκες, απεργιακά κινήματα).

Εφαρμοστέα Διαδικασία:

Κατάθεση του αιτήματος: Το αίτημα για αναστολή κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο της υπόθεσης. Χρονικό περιθώριο: Η υποβολή πρέπει να γίνει τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την προγραμματισμένη εκδίκαση. Μορφή υποβολής: Είναι δυνατή η υποβολή είτε γραπτώς είτε προφορικά ενώπιον του δικαστηρίου. Απόφαση του Δικαστηρίου: Το δικαστήριο αξιολογεί το αίτημα και λαμβάνει απόφαση για την ενδεχόμενη αναστολή.

Επισήμανση:

Το δικαστήριο έχει την εξουσία να προβεί σε αναστολή αυτοβούλως. Η αναστολή ενδέχεται να οδηγήσει σε οικονομικό βάρος για τον ενάγοντα λόγω αχρείαστων δαπανών μετακίνησης μαρτύρων και εμπειρογνωμόνων.

Ο καθορισμός της αμοιβής ενός δικηγόρου γίνεται με βάση συμφωνία μεταξύ του δικηγόρου και του πελάτη του. Στην περίπτωση που μια δίκη αναβληθεί, ο δικηγόρος έχει το δικαίωμα να λάβει αμοιβή για τις παρεχόμενες υπηρεσίες έως εκείνο το σημείο. Η αμοιβή αυτή εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η πολυπλοκότητα της υπόθεσης, ο χρόνος εργασίας, και η δυσκολία της υπόθεσης, καθώς και από την τελική επιτυχία του δικηγόρου.

Δυνατές Χρεώσεις:

 • Προετοιμασία δίκης: Ανάλυση και έρευνα της υπόθεσης, κατάρτιση νομικών εγγράφων, μελέτη σχετικών νόμων, διαχείριση επικοινωνίας με μάρτυρες.
 • Εμφάνιση στο δικαστήριο: Συμμετοχή στις δικαστικές συνεδριάσεις, παρουσίαση επιχειρημάτων, διεξαγωγή εξέτασης μαρτύρων.
 • Έξοδα: Καταβολή δικαστικών τελών, κόστος αντιγράφων, μετακινήσεις.

Συνιστώμενες Ενέργειες:

 • Συζητήστε εκ των προτέρων με τον δικηγόρο σας το κόστος των υπηρεσιών και τις ενδεχόμενες χρεώσεις αναβολής.
 • Απαιτήστε μια γραπτή συμφωνία που να περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες των αμοιβών και των δαπανών.
 • Ενημερωθείτε για το δικαίωμά σας να αιτηθείτε την μείωση της αμοιβής του δικηγόρου από το δικαστήριο, σε περίπτωση που κρίνεται υπερβολική.
Διαβάστε:  Συναινετικό Διαζύγιο Οικονομικά 210 3305170

Μείωση Κόστους Αναβολής:

 • Διαπραγματευτείτε με τον αντίπαλο για τη δυνατότητα ειρηνικής αναβολής, προκειμένου να αποφευχθεί η επίσκεψη στο δικαστήριο.
 • Ζητήστε από το δικαστήριο την ορισμό γρήγορης δικάσιμης, μειώνοντας έτσι το κόστος σχετικά με μάρτυρες και ειδικούς.
 • Εάν η αναβολή προκλήθηκε από λάθος του δικηγόρου σας, μπορείτε να ζητήσετε την ανάληψη του σχετικού κόστους από αυτόν.

Πηγές Πληροφοριών:

 • Επισκεφθείτε το επίσημο website του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για περαιτέρω πληροφορίες.
 • Ελέγξτε τον Πίνακα Ελάχιστων Αμοιβών Δικηγόρων για καθοδήγηση σχετικά με τις συνήθεις τιμές.

Συμβουλή:

Για πιο εξατομικευμένη καθοδήγηση, επικοινωνήστε με τον έμπειρο δικηγόρο Ιωάννη Μπούρα που θα μπορέσει να σας προσφέρει συμβουλές ειδικά προσαρμοσμένες στην περίπτωσή σας σχετικά με την αναβολή δικαστικών υποθέσεων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καλέστε μας