Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Day: February 17, 2024

Δικηγορικό Γραφείο

Χρησικτισία – Πως γίνεται και πότε είναι παράνομη

Η έννοια της χρησικτησίας είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό νομικό φαινόμενο. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1041 έως 1055 του Αστικού Κώδικα, η χρησικτησία αναδεικνύεται ως μια μοναδική μέθοδος για την απόκτηση είτε της κυριότητας είτε άλλων εμπράγματων δικαιωμάτων πάνω σε κινητά ή ακίνητα αντικείμενα. Η βασική αρχή της χρησικτησίας περιγράφεται στο άρθρο 1041, το […]

Καλέστε μας