Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Γενετήσιες Πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους

Γενετήσιες Πράξεις με ανηλίκους ή ενώπιόν τους
Δικηγορικό Γραφείο

Σύμφωνα με το άρθρο 339 του Ποινικού Κώδικα (Νόμος 4619/2019), παρατίθεται η ποινική διάταξη που αφορά στο αδίκημα των Γενετήσιων Πράξεων με ανηλίκους ή ενώπιόν τους. Συγκεκριμένα, το κείμενο προβλέπει:

“1. Όποιος εκτελεί γενετήσια πράξη με πρόσωπο νεότερο των δεκαπέντε ετών ή το παραπλανά με αποτέλεσμα να εκτελέσει ή να υποστεί τέτοια πράξη τιμωρείται, αν δεν υπάρχει περίπτωση να τιμωρηθεί βαρύτερα με τα άρθρα 342 και 351Α, ως εξής:

α) αν ο παθών δεν έχει συμπληρώσει τα δώδεκα (12) έτη, με κάθειρξη τουλάχιστον δέκα (10) ετών,

β) αν ο παθών έχει συμπληρώσει τα δώδεκα (12) έτη, με κάθειρξη.

Οι γενετήσιες πράξεις μεταξύ ανηλίκων κάτω των δεκαπέντε (15) ετών δεν τιμωρούνται, εκτός αν η μεταξύ τους διαφορά ηλικίας είναι μεγαλύτερη των τριών (3) ετών, οπότε μπορούν να επιβληθούν μόνο αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα.

Όποιος εξωθεί ή παρασύρει ανήλικο, που δεν έχει συμπληρώσει τα δεκαπέντε (15) έτη, να παρίσταται σε γενετήσια πράξη μεταξύ άλλων, χωρίς να συμμετέχει σε αυτήν, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή αν ο ανήλικος είναι μικρότερος των δεκατεσσάρων (14) ετών και με φυλάκιση έως τρία (3) έτη ή χρηματική ποινή αν έχει συμπληρώσει το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος της ηλικίας του.”

Παρατίθενται επίσης και στοιχεία σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος, καθώς και την κατηγοριοποίηση του δράστη του εγκλήματος.

Γενετήσιες Πράξεις με ανηλίκους – Ποιο είναι το αντικείμενο του εγκλήματος;

Το αντικείμενο ενός εγκλήματος γενετήσιων πράξεων με ανηλίκους είναι ο ίδιος ο ανήλικος, δηλαδή ένα άτομο που δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας. Σύμφωνα με τον νόμο, δεν απαιτείται από τον ανήλικο να έχει συνείδηση της σοβαρότητας της πράξης ή να έχει κατανόηση των συνεπειών της, ούτε είναι αναγκαίο να έχει άψογη ηθική συμπεριφορά.

Διαβάστε:  Δικηγόρος Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Οι πράξεις που αποτελούν ενέργειες γενετήσιας κακοποίησης ανηλίκων μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες. Πρώτον, περιλαμβάνονται οι ίδιες οι γενετήσιες πράξεις με ένα άτομο κάτω των 15 ετών. Δεύτερον, περιλαμβάνεται η απάτη του ανηλίκου με σκοπό να προκληθεί ή να υποστεί μια τέτοια πράξη. Τρίτον, συμπεριλαμβάνεται η εξαναγκασμένη παρακίνηση ανηλίκων κάτω των 15 ετών να λάβουν μέρος σε γενετήσιες πράξεις μεταξύ τρίτων.

Στην έννοια των γενετήσιων πράξεων περιλαμβάνονται, εκτός από τη συνουσία, επίσης και οι παράφυσιες πράξεις. Η απάτη περιλαμβάνει οποιαδήποτε προσπάθεια να επηρεαστεί η βούληση του ανήλικου με σκοπό να προκαλείται σε αυτόν ερωτική επιθυμία και να λάβει μέρος σε γενετήσιες πράξεις είτε με τρίτους είτε με τον ίδιο τον δράστη. Σημειώνεται πως η παράπληση αποτελεί μια μορφή ψυχολογικής εκμετάλλευσης που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την επηρεαστικότητα της βούλησης του θύματος και όχι του δράστη.

Το αποτέλεσμα αυτής της εγκληματικής συμπεριφοράς είναι η πραγμάτωση μιας γενετήσιας πράξης στην οποία ο ανήλικος παραπλανάται και υποχρεώνεται να λάβει μέρος. Υπάρχει αιτιολογική συνάφεια ανάμεσα στην πράξη που προκαλείται και στο αποτέλεσμα της πράξης, όπως ορίζεται από την κυρίαρχη θεωρία του ποινικού δικαίου, γνωστή ως θεωρία της ισοδυναμίας των όρων.

Ο νόμος προβλέπει ότι για το αδίκημα του άρθρου 339 του Ποινικού Κώδικα, ο δράστης πρέπει να έχει υποκειμενική υπόσταση, δηλαδή να έχει τουλάχιστον ενδεχόμενο δόλο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι επίγνωστος και να επιδιώκει εκουσίως όλα τα στοιχεία του αδικήματος. Εάν ο δράστης παραπλανηθεί όσον αφορά κάποιο από τα στοιχεία του αδικήματος, τότε η παραπλάνηση αυτή θεωρείται πραγματική.

Όσον αφορά τις κυρώσεις για αυτό το αδίκημα, αυτές σχετίζονται με την ηλικία του θύματος. Εάν το θύμα είναι κάτω των 12 ετών, ο δράστης καταδικάζεται σε κάθειρξη από 5 έως 15 ετών. Εάν το θύμα είναι άνω των 12 αλλά κάτω των 14 ετών, η ποινή είναι κάθειρξη έως 10 ετών. Στην περίπτωση που το θύμα είναι άνω των 14 αλλά κάτω των 15 ετών, ο δράστης καταδικάζεται σε φυλάκιση τουλάχιστον 2 ετών. Σημειώνεται πως οι γενετήσιες πράξεις μεταξύ ανηλίκων κάτω των 15 ετών δεν τιμωρούνται, εκτός αν υπάρχει διαφορά ηλικίας άνω των 3 ετών μεταξύ τους, οπότε επιβάλλονται θεραπευτικά ή αναμορφωτικά μέτρα.

Διαβάστε:  Εξώδικο

Σημειώνεται ότι η ποινική δίωξη για αυτό το αδίκημα γίνεται αυτεπαγγέλτως, και η σύλληψη του δράστη επιτρέπεται τόσο με ένταλμα όσο και χωρίς, όταν το έγκλημα είναι αυτόφωρο. Ο δικηγόρος Ποινικολόγος Μπούρας θα σας δώσει περισσότερες πληροφορίες για την δική σας υπόθεση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καλέστε μας