Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Μήνυση για παραβίαση δικαστικής απόφασης

Μήνυση για παραβίαση δικαστικής απόφασης
Δικηγορικό Γραφείο

Εκτενής οδηγός για την υποβολή μήνυσης για παραβίαση δικαστικής απόφασης

  1. Ορισμός της παραβίασης δικαστικής απόφασης:

Η παραβίαση δικαστικής απόφασης αντιπροσωπεύει ένα αδίκημα που κυρώνεται από τον νόμο (169Α Ποινικός Κώδικας) με ποινές που περιλαμβάνουν φυλάκιση έως και τρία έτη ή χρηματική ποινή. Αυτό περιλαμβάνει τη μη συμμόρφωση με μια δικαστική απόφαση, είτε αυτή αφορά προσωρινή διαταγή, είτε απόφαση επί της ουσίας.

  1. Δικαίωμα υποβολής μήνυσης για παραβίαση δικαστικής απόφασης:

Κάθε άτομο που έχει νόμιμο συμφέρον στην εκτέλεση της απόφασης μπορεί να υποβάλει μήνυση για παραβίαση δικαστικής απόφασης. Αυτό σημαίνει ότι ο μερικάς που κέρδισε την υπόθεση στο δικαστήριο έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την εκτέλεση της απόφασης, ενώ και τρίτοι μπορούν να υποβάλουν μήνυση, εάν έχουν έννομο συμφέρον στην εκτέλεση της απόφασης, όπως για παράδειγμα ένα παιδί που έχει δικαίωμα επικοινωνίας με έναν γονέα του.

  1. Τοποθεσία υποβολής της μήνυσης:

Η μήνυση για παραβίαση δικαστικής απόφασης πρέπει να υποβάλλεται στο αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο. Το αρμόδιο πρωτοδικείο είναι αυτό που βρίσκεται στην έδρα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση.

  1. Περιεχόμενο της μήνυσης:

Η μήνυση πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

  • Το όνομα, τη διεύθυνση και την ιδιότητα του καταγγέλοντος.
  • Το όνομα, τη διεύθυνση και την ιδιότητα του κατηγορούμενου.
  • Το ακριβές περιεχόμενο της δικαστικής απόφασης που παραβιάστηκε.
  • Η ημερομηνία και η ώρα της παραβίασης.
  • Όλα τα στοιχεία που υποστηρίζουν την παραβίαση, όπως μάρτυρες, έγγραφα, κ.λπ.

Είναι σημαντικό να συμμορφώνεστε με τις νομικές διαδικασίες και να επικοινωνήσετε με έναν δικηγόρο για να σας βοηθήσει στην υποβολή της μήνυσης για παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο αρμόδιος εισαγγελέας εκτελεί μια διαδικασία προανάκρισης με σκοπό να διερευνήσει αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για το αδίκημα της παραβίασης δικαστικής απόφασης. Εάν κριθεί ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία, τότε η υπόθεση περνάει στο αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο για να εξεταστεί δικαστικά.

Διαβάστε:  Πλαστογραφία

Όσον αφορά την ποινή για την παραβίαση δικαστικής απόφασης, αυτή μπορεί να περιλαμβάνει φυλάκιση έως και τρία χρόνια ή χρηματική ποινή, και η επιλογή εξαρτάται από το δικαστήριο. Επιπλέον, είναι δυνατή η μείωση της ποινής αν ο κατηγορούμενος συμμορφωθεί με τη δικαστική απόφαση πριν από την ανακοίνωση της απόφασης από το δικαστήριο.

Όσον αφορά την παραγραφή του αδικήματος της παραβίασης δικαστικής απόφασης, αυτό παραγράφεται μετά από πέντε χρόνια από την ημερομηνία της παραβίασης.

Τέλος, υπάρχουν διάφορα είδη παραβίασης δικαστικής απόφασης, που περιλαμβάνουν τη μη συμμόρφωση με αποφάσεις επί της ουσίας, την μη συμμόρφωση με προσωρινές διαταγές, και πολλά άλλα. Για να αποφύγετε την παραβίαση δικαστικής απόφασης, πρέπει να τηρείτε τις αποφάσεις των δικαστηρίων, και αν διαφωνείτε με αυτές, να ασκήσετε τα κατάλληλα νομικά μέσα προσφυγής.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καλέστε μας