Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Άρση περιοριστικών όρων διαδικασία

Άρση περιοριστικών όρων διαδικασία
Δικηγορικό Γραφείο

Η διαδικασία της άρσης περιοριστικών όρων αποτελεί σημαντικό στάδιο για τον κατηγορούμενο σε μια ποινική υπόθεση, όταν αυτός έχει επιβληθεί περιοριστικοί όροι από την ανακριτική αρχή ή το δικαστήριο. Η διαδικασία αυτή μπορεί να ξεκινήσει είτε με την πρωτοβουλία του ίδιου του κατηγορούμενου, είτε με πρόταση από τον ανακριτή ή το δικαστήριο.

Ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να υποβάλει γραπτή αίτηση για την άρση των περιοριστικών όρων στον ανακριτή ή το δικαστήριο. Στην αίτησή του, πρέπει να αναφέρει τα προσωπικά του στοιχεία, τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί την άρση των περιοριστικών όρων, και να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν την αίτησή του.

Ο ανακριτής ή το δικαστήριο μπορεί να εξετάσει την αίτηση και να αποφασίσει να άρει τους περιοριστικούς όρους, εάν κρίνει ότι οι λόγοι για τους οποίους επιβλήθηκαν αρχικά δεν ισχύουν πλέον.

Ο ανακριτής μπορεί να εκδώσει απόφαση για την άρση των περιοριστικών όρων αυθημερόν ή μετά από πρόταση του εισαγγελέα. Η απόφαση πρέπει να περιλαμβάνει λεπτομερή αιτιολόγηση.

Εάν ο κατηγορούμενος ή ο εισαγγελέας διαφωνούν με την απόφαση του ανακριτή, έχουν το δικαίωμα να προσβάλουν αυτήν την απόφαση μέσω προσφυγής στο συμβούλιο πλημμελειοδικών. Η προσφυγή πρέπει να υποβληθεί εντός πέντε ημερών από την επίδοση της απόφασης στον κατηγορούμενο.

Αρση περιοριστικών όρων από το δικαστήριο:

Το δικαστήριο έχει την αρμοδιότητα να καταργήσει τους περιοριστικούς όρους, αν κρίνει ότι οι αιτίες για την επιβολή τους δεν ισχύουν πλέον. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να εκδοθεί με ένα αιτιολογημένο ψήφισμα.

Το αιτιολογημένο ψήφισμα του δικαστηρίου μπορεί να αμφισβητηθεί από τον κατηγορούμενο ή τον εισαγγελέα, με μια έφεση προς το ανώτατο δικαστήριο. Η έφεση πρέπει να κατατεθεί εντός πέντε ημερών από την ειδοποίηση του ψηφίσματος στον κατηγορούμενο.

Διαβάστε:  Μήνυση για παραβίαση δικαστικής απόφασης

Παραδείγματα λόγων για την άρση περιοριστικών όρων:

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους μπορεί να αιτηθεί η άρση περιοριστικών όρων, οι οποίοι μπορούν να χωριστούν σε δύο κύριες κατηγορίες:

Λόγοι που σχετίζονται με τον ίδιο τον κατηγορούμενο:

Αυτοί περιλαμβάνουν λόγους όπως:

 • Η καλή φήμη και η κοινωνική του θέση.
 • Η ηλικία του κατηγορούμενου.
 • Η οικογενειακή του κατάσταση.
 • Η επαγγελματική του κατάσταση.
 • Η κατάσταση της υγείας του.

Λόγοι που σχετίζονται με την υπόθεση:

Αυτοί περιλαμβάνουν λόγους όπως:

 • Η σοβαρότητα της υπόθεσης.
 • Η πιθανότητα ο κατηγορούμενος να δραπετεύσει.
 • Η πιθανότητα να διαπράξει νέα εγκλήματα.
 • Η εξέλιξη της υπόθεσης και η πιθανότητα να μην απαιτείται πλέον η επιβολή περιοριστικών όρων.

Συμβουλές για την υποβολή αίτησης για άρση περιοριστικών όρων:

Η υποβολή αίτησης για άρση περιοριστικών όρων είναι μια σημαντική διαδικασία, η οποία μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τον κατηγορούμενο. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να ζητήσετε συμβουλή από έναν έμπειρο δικηγόρο, ο οποίος θα σας βοηθήσει να προετοιμάσετε την αίτησή σας και να αυξήσετε τις πιθανότητες επιτυχίας της.

Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος σας θα σας βοηθήσει να:

 1. Επιλέξετε τους κατάλληλους λόγους για την άρση των περιοριστικών όρων.
 2. Παρουσιάσετε τα στοιχεία που αποδεικνύουν τους λόγους αυτούς.
 3. Γράψετε την αίτηση με σαφή και συνοπτικό τρόπο.

Επιπλέον, ο δικηγόρος σας θα σας εκπροσωπήσει στη διαδικασία ενώπιον του ανακριτή ή του δικαστηρίου, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματά σας θα προστατευτούν.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καλέστε μας