Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Προσβολή συμβολαίου γονικής παροχής

Προσβολή συμβολαίου γονικής παροχής
Δικηγορικό Γραφείο

Ο νόμος περί γονικής παροχής και προσβολής της καλύπτεται από τα άρθρα 1646 έως 1652 του Αστικού Κώδικα.

Για να προβληθεί προσβολή του συμβολαίου γονικής παροχής, απαιτείται η έναρξη δικαστικής διαδικασίας στο αρμόδιο δικαστήριο. Για να γίνει δεκτή η αγωγή, πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

 1. Ο αγωγός πρέπει να έχει νόμιμο συμφέρον. Έννομο συμφέρον έχουν:
  • Ο γονέας που παρέχει τη γονική παροχή.
  • Το παιδί που λαμβάνει την παροχή.
  • Οι κληρονόμοι του παρέχοντος, αν το συμβόλαιο έχει διαδοθεί σε αυτούς.
  • Οι δανειστές του παρέχοντος, εφόσον η παροχή έχει γίνει με πρόθεση να βλάψει αυτούς.
 2. Η αγωγή πρέπει να υποβληθεί εντός πενταετούς προθεσμίας από την υπογραφή του συμβολαίου.

Σε περίπτωση προσβολής του συμβολαίου γονικής παροχής, ο αγωγός έχει το δικαίωμα να αιτηθεί:

 • Την ακύρωση του συμβολαίου, με αποτέλεσμα να αναιρείται η μεταβίβαση περιουσίας από τον παρέχοντα στον λήπτη.
 • Την επιστροφή της περιουσίας στον παρέχοντα ή στους κληρονόμους του, εφόσον υφίσταται κληρονομική διαδοχή.

Αιτίες προσβολής:

Η γονική παροχή μπορεί να ακυρωθεί για τους παρακάτω λόγους:

 1. Ακυρότητα λόγω ελαττώματος της βούλησης του παρόχου. Η γονική παροχή θεωρείται άκυρη εάν, κατά τη σύνταξη του συμβολαίου, ο παροχέας δεν είχε επαρκή νοητική ικανότητα ή εάν η βούλησή του ήταν σοβαρά διαταραγμένη. Τα ελαττώματα στη βούληση του παρόχου μπορούν να προκύψουν λόγω ψυχικών διαταραχών, απάτης, βίας ή απειλής.
Διαβάστε:  Πνευματική λύση του γάμου - Διαδικασία

Ακυρότητα λόγω κακοήθους πρόθεσης εναντίον των δανειστών:

Η γονική παροχή θεωρείται άκυρη, εάν εκδοθεί με σκοπό να προκαλέσει βλάβη στους δανειστές του παρόχου. Για να αποδειχθεί η κακοήθης πρόθεση εναντίον των δανειστών, πρέπει να ισχύουν τα εξής:

 1. Ο παροχέας είχε δάνεια που ήταν ληξιπρόθεσμα ή επρόκειτο να γίνουν ληξιπρόθεσμα.
 2. Η γονική παροχή έγινε κατά την περίοδο που τα δάνεια του παρόχου ήταν ληξιπρόθεσμα ή επρόκειτο να γίνουν ληξιπρόθεσμα.
 3. Ο παροχέας γνώριζε ότι η γονική παροχή θα προκαλέσει βλάβη στους δανειστές του.

Ακυρίωση λόγω αχαριστίας του αποδέκτη:

Η γονική παροχή θεωρείται ακυρία, όταν ο αποδέκτης διαπράξει αξιόποινες πράξεις εναντίον του παρόχου ή τον κακοποιήσει σωματικά ή ηθικά.

Ακύρωση λόγω άλλων νομικών λόγων:

Το συμβόλαιο γονικής παροχής μπορεί να ακυρωθεί και για άλλους νομικούς λόγους που προβλέπονται από τον νόμο, όπως για παράδειγμα όταν χρησιμοποιείται για να αποφευχθεί η αποκάλυψη της πραγματικής αξίας της περιουσίας του παρόχου.

Προκαταρκτική Διαδικασία:

Για να υποβληθεί αγωγή για την ακύρωση του συμβολαίου γονικής παροχής, πρέπει πρώτα να προσκομιστεί εξωδικαστική δήλωση στον αποδέκτη. Αυτή η δήλωση πρέπει να περιλαμβάνει:

 1. Την πρόθεση να υποβληθεί αγωγή.
 2. Τον λόγο για τον οποίο το συμβόλαιο πρόκειται να ακυρωθεί.
 3. Την προθεσμία που δίνεται στον αποδέκτη για να απαντήσει.

Διαδικασία:

Η αγωγή για την ακύρωση του συμβολαίου γονικής παροχής εκδικάζεται από το αρμόδιο πρωτοδικείο και ακολουθεί τις κανονικές διαδικασίες του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Συμπέρασμα:

Η ακύρωση του συμβολαίου γονικής παροχής αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία, που απαιτεί την εμπλοκή ειδικού νομικού.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καλέστε μας