Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Αναγνώριση Πατρότητας Τέκνων

Αναγνώριση Πατρότητας Τέκνων
Δικηγορικό Γραφείο

Η αναγνώριση πατρότητας τέκνου αποτελεί νομική πράξη με την οποία ένας άνδρας αναγνωρίζει την πατρότητά του. Αυτή η διαδικασία επιφέρει σημαντικές νομικές επιπτώσεις τόσο για τον πατέρα όσο και για το παιδί.

Στην Ελλάδα, υπάρχουν δύο μέθοδοι αναγνώρισης παιδιού:

Εκούσια Αναγνώριση:

Η εκούσια αναγνώριση γίνεται μέσω γραπτής δήλωσης του πατέρα ενώπιον συμβολαιογράφου. Η δήλωση πρέπει να υπογραφεί από τον πατέρα και να επικυρωθεί από τον συμβολαιογράφο. Έπειτα, καταχωρείται στα ληξιαρχικά βιβλία, δίνοντας στο παιδί το επώνυμο του πατέρα. Αν το παιδί έχει γεννηθεί εκτός γάμου, απαιτείται η συναίνεση της μητέρας για την αναγνώριση.

Δικαστική Αναγνώριση:

Η δικαστική αναγνώριση γίνεται μέσω αγωγής που υποβάλλεται στο αρμόδιο δικαστήριο. Αυτή μπορεί να κατατεθεί από τη μητέρα του παιδιού, το ίδιο το παιδί μέσω της μητέρας, τον βιολογικό πατέρα ή τους γονείς του πατέρα σε περίπτωση θανάτου ή έλλειψης δικαιοπρακτικής ικανότητάς του. Η αγωγή πρέπει να αποδεικνύει τη βιολογική σχέση πατέρα και παιδιού. Το δικαστήριο εξετάζει τις καταθέσεις των γονέων και πιθανών μαρτύρων πριν αποφασίσει για την αναγνώριση.

Νομικές Συνέπειες:

Με την αναγνώριση, ο πατέρας αποκτά πλήρη γονική μέριμνα, που περιλαμβάνει την ευθύνη για την ανατροφή και την εκπαίδευση του παιδιού. Επιπλέον, είναι υποχρεωμένος να παρέχει διατροφή στο παιδί, με το ποσό να καθορίζεται από το δικαστήριο βάσει του εισοδήματος και των αναγκών του παιδιού. Το παιδί αποκτά επίσης κληρονομικά δικαιώματα στην περιουσία του πατέρα.

Προϋποθέσεις:

Για να αναγνωρίσει ένας άνδρας ένα παιδί, πρέπει να είναι ενήλικος και ικανός για νομικές πράξεις. Εάν το παιδί είναι ανήλικο, απαιτείται η συναίνεση της μητέρας.

Διαβάστε:  Επιμέλεια παιδιού σε άνεργη μητέρα

Κόστος Αναγνώρισης Παιδιού στην Ελλάδα

Το κόστος για την αναγνώριση ενός παιδιού στην Ελλάδα ποικίλλει ανάλογα με τον τρόπο αναγνώρισης:

Εκούσια Αναγνώριση

Η εκούσια αναγνώριση ενώπιον συμβολαιογράφου περιλαμβάνει τα τέλη του συμβολαιογράφου και τη χαρτοσήμανση. Επιπλέον, μπορεί να υπάρχουν μικρά έξοδα για την έκδοση πιστοποιητικού γεννήσεως και τη βεβαίωση γνησιότητας υπογραφής.

Δικαστική Αναγνώριση

Η δικαστική αναγνώριση είναι πιο περίπλοκη και το κόστος της εξαρτάται από διάφορους παράγοντες:

  • Δικηγορικές αμοιβές: Οι αμοιβές των δικηγόρων ποικίλλουν ανάλογα με την εμπειρία και τις χρεώσεις τους.
  • Δικαστικά έξοδα: Περιλαμβάνουν το παράβολο της αγωγής, τα τέλη για την κλήτευση μαρτύρων και πραγματογνωμόνων, και άλλα έξοδα αποδείξεων.
  • Έξοδα πραγματογνωμοσύνης: Σε περίπτωση που διαταχθεί από το δικαστήριο πραγματογνωμοσύνη DNA για την επιβεβαίωση της πατρότητας.

Επιπλέον Έξοδα

Ανεξαρτήτως του τρόπου αναγνώρισης, μπορεί να υπάρχουν έξοδα για την έκδοση νέου πιστοποιητικού γεννήσεως με το επώνυμο του πατέρα και για την αλλαγή του ονοματεπωνύμου του παιδιού, εάν αυτό είναι απαραίτητο. Συνιστάται η συμβουλή με δικηγόρο για να έχετε ακριβή εκτίμηση του κόστους, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης.

Σημαντικό

Πριν από την αναγνώριση παιδιού, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε δικηγόρο για να λάβετε εξατομικευμένη νομική συμβουλή. Πρέπει να γνωρίζετε τις νομικές συνέπειες της αναγνώρισης τόσο για εσάς όσο και για το παιδί.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καλέστε μας