Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Day: May 14, 2024

Δικηγορικό Γραφείο

Δικαιώματα πατέρα σε παιδί εκτός γάμου – Οδηγός

Παρότι το άρθρο 1510 του Αστικού Κώδικα καθορίζει ότι η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού και από τους δύο γονείς, υπάρχει εξαίρεση για τα παιδιά που έχουν αναγνωριστεί από τον πατέρα αλλά έχουν γεννηθεί εκτός γάμου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η γονική μέριμνα ασκείται αποκλειστικά από τη μητέρα, με τον ρόλο του πατέρα να είναι […]

Δικηγορικό Γραφείο

Αναγνώριση Πατρότητας Τέκνων

Η αναγνώριση πατρότητας τέκνου αποτελεί νομική πράξη με την οποία ένας άνδρας αναγνωρίζει την πατρότητά του. Αυτή η διαδικασία επιφέρει σημαντικές νομικές επιπτώσεις τόσο για τον πατέρα όσο και για το παιδί. Στην Ελλάδα, υπάρχουν δύο μέθοδοι αναγνώρισης παιδιού: Εκούσια Αναγνώριση: Η εκούσια αναγνώριση γίνεται μέσω γραπτής δήλωσης του πατέρα ενώπιον συμβολαιογράφου. Η δήλωση πρέπει […]

Δικηγορικό Γραφείο

Ασφαλιστικά δικαιώματα & σύμφωνο συμβίωσης

Από το 2015 και μετά, με την εφαρμογή του Νόμου 4356/2015, οι συμβιώνοντες εταίροι απολαμβάνουν πλήρη ισότητα με τους παντρεμένους όσον αφορά τα ασφαλιστικά τους δικαιώματα, τις επιδόσεις, τις υποχρεώσεις και τους περιορισμούς. Συγκεκριμένα: Κοινωνική Ασφάλιση: Επίδομα Γάμου: Οι εταίροι δικαιούνται το επίδομα γάμου, το οποίο ανέρχεται στο 10% του βασικού μισθού ή ημερομισθίου, υπό […]

Καλέστε μας