Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Ποσο κοστίζει μια έφεση

Ποσο κοστίζει μια έφεση
Δικηγορικό Γραφείο

Το κόστος για να καταθέσετε μια έφεση στην Ελλάδα καθορίζεται βάσει των ελάχιστων προδιαγραφών που ορίζονται από τον Κώδικα Δικηγόρων.

Σύμφωνα με τον Κώδικα, η ελάχιστη αμοιβή για την υποβολή μιας έφεσης είναι 120 ευρώ. Αυτό το ποσό καλύπτει τη σύνταξη της έφεσης, την παρουσία του δικηγόρου στο δικαστήριο και την κατάθεση του υπομνήματος. Ωστόσο, η αμοιβή του δικηγόρου μπορεί να υπερβαίνει αυτό το ποσό, ανάλογα με την εκάστοτε κρίση του δικηγόρου, αλλά δεν επιτρέπεται να είναι χαμηλότερη από τα ποσά που προβλέπονται από τον κώδικα ως ελάχιστες δικηγορικές αμοιβές για κάθε δικαστική διαδικασία.

Επιπλέον της ελάχιστης αμοιβής, ο δικηγόρος μπορεί να ζητήσει επιπλέον αμοιβή ανάλογα με την δυσκολία της υπόθεσης, την πολυπλοκότητα της διαδικασίας και τον αναμενόμενο χρόνο που θα απαιτηθεί για την εκδίκαση της έφεσης. Για παράδειγμα, σε υποθέσεις με μεγάλο όγκο εγγράφων ή πολλές νομικές λεπτομέρειες, ο δικηγόρος μπορεί να χρεώσει περισσότερο, λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο χρόνο που θα αφιερώσει στην υπόθεση.

Συνολικά, το κόστος μιας έφεσης εξαρτάται και από το δικαστήριο που θα διεξαγάγει τη δίκη. Όσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο του δικαστηρίου, τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος, καθώς αυξάνεται η δυσκολία και τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας.

Αν βρίσκεστε στην Αττική, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για να πληροφορηθείτε σχετικά με τα ελάχιστα τιμολόγια των δικηγόρων στην περιοχή σας.

Σημειώστε, ότι αυτή είναι η πρόσφατη πληροφορία για το κόστος μιας έφεσης:

Συνήθως, η αμοιβή του δικηγόρου καταβάλλεται εναρξιακά, είτε μετρητά είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση που η έφεση απορριφθεί, ο αντίδικος μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να αναλάβει τα δικαστικά έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του δικηγόρου του. Αν η έφεση γίνει δεκτή, ο ενάγων μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να επιδικάσει τα δικαστικά έξοδα στον εαυτό του, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του δικηγόρου του. Είμαστε σίγουροι αυτές οι πληροφορίες να σας φανούν χρήσιμες και να σας βοηθήσουν να αποκτήσετε μια καλύτερη κατανόηση του κόστους μιας έφεσης και των δικαιωμάτων σας. Καλέστε μας για την δική σας υπόθεση.

Διαβάστε:  Γιατί είναι απαραίτητος ένας δικηγόρος για ακίνητες περιουσίες

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καλέστε μας