Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Έξωση από Οικογενειακή Στέγη

Έξωση από Οικογενειακή Στέγη
Δικηγορικό Γραφείο

Η Έξωση απο Οικογενειακή Στέγη είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, καθώς μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή του ατόμου που απομακρύνεται από αυτό. Στην Ελλάδα, αυτή η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με απόφαση του δικαστηρίου, που ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων ασφαλιστικών μέτρων μετοίκισης.

 Οι περιπτώσεις όπου το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την Έξωση από Οικογενειακή Στέγη περιλαμβάνουν: 

Κατά τη διάρκεια διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου: Σε αυτές τις περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει να απελάσει τον σύζυγο που δεν έχει την κηδεμονία των παιδιών ή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να μείνει σε άλλη κατοικία.

 Σε περίπτωση διάστασης των συζύγων: Σε αυτή την περίπτωση, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απελάση του συζύγου που δεν χρησιμοποιεί το κύριο μέρος του οικογενειακού σπιτιού.

 Σε περίπτωση καταδίκης ενός συζύγου για ενδοοικογενειακή βία: Σε αυτή την περίπτωση, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την απελάση του συζύγου που διέπραξε τη βία. Αυτό το μέτρο έχει σκοπό να αποτρέψει την επιδείνωση των συγκρούσεων και των διαφορών μεταξύ του ζεύγους, που μπορεί να επηρεάσουν ψυχολογικά τόσο τους ίδιους όσο και τα παιδιά τους.

Η διαδικασία για την απομάκρυνση από την οικογενειακή κατοικία ξεκινά με την υποβολή ασφαλιστικών μέτρων μετοίκισης από τον σύζυγο που επιθυμεί την αποχώρηση του άλλου συζύγου από τον κοινό χώρο διαμονής τους. Η αίτηση πρέπει να περιγράφει τους λόγους για τους οποίους αιτείται η απομάκρυνση και να υποστηρίζει αυτά τα επιχειρήματα.  Στη συνέχεια, το δικαστήριο εξετάζει την αίτηση και εκδίδει απόφαση, η οποία μπορεί να είναι είτε οριστική είτε προσωρινή. Η οριστική απόφαση ισχύει μόνιμα, ενώ η προσωρινή απόφαση ισχύει προσωρινά μέχρι την εκδίδαση της οριστικής απόφασης. 

Διαβάστε:  Γιατί είναι απαραίτητος ένας δικηγόρος για ακίνητες περιουσίες

Σε περίπτωση που εκδοθεί οριστική απόφαση για την απομάκρυνση από την οικογενειακή κατοικία, ο σύζυγος ή ο πρώην σύζυγος που απομακρύνεται έχει το δικαίωμα να καταθέσει έφεση. Η έφεση αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης, εκτός αν το δικαστήριο κρίνει ότι η εκτέλεση της απόφασης είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων του άλλου συζύγου ή των παιδιών τους. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση των ασφαλιστικών μέτρων μετοίκισης, δεν υπάρχει δυνατότητα για έφεση.

 Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσετε ότι η απομάκρυνση από το οικογενειακό σπίτι μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή του ατόμου που απομακρύνεται. Για αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν δικηγόρο αν αντιμετωπίζετε μια τέτοια κατάσταση.

Αιτηθείτε υποστήριξη από φίλους ή συγγενείς.

Συνομιλήστε με ανθρώπους που εμπιστεύεστε για να μοιραστείτε την κατάστασή σας. Ενδέχεται να σας παράσχουν συναισθηματική στήριξη ή πρακτική βοήθεια. 

Ζητήστε τη συμβουλή ενός δικηγόρου οικογενειακού δικαίου. Ένας νομικός επαγγελματίας μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τα δικαιώματά σας και να αναλάβετε τις κατάλληλες νομικές ενέργειες. 

Ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες πηγές υποστήριξης. Υπάρχουν πολλές κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις που παρέχουν βοήθεια σε άτομα που αντιμετωπίζουν την απειλή της έξωσης από το σπίτι τους. 

Αυτές οι συμβουλές μπορούν να βοηθήσουν όσους αντιμετωπίζουν τέτοια δύσκολη κατάσταση να βρουν υποστήριξη και να προστατευτούν νομικά.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καλέστε μας