Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Εγκατάλειψη συζυγικής στέγης

Εγκατάλειψη συζυγικής στέγης
Δικηγορικό Γραφείο

Σύμφωνα με το Άρθρο 1396 του Αστικού Κώδικα, η αποχώρηση ενός από τους συζύγους από το κοινό τους σπίτι θεωρείται παράβαση της υποχρέωσης της συμβίωσης και μπορεί να οδηγήσει σε διαζύγιο λόγω της ευθύνης του εγκαταλείποντος συζύγου.

Για να επιβεβαιωθεί η αποχώρηση από το κοινό σπίτι ως έγκυρη εγκατάλειψη, υπάρχουν ορισμένα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται:

Ο σύζυγος που εγκαταλείπει το σπίτι πρέπει να έχει την πρόθεση να τερματίσει οριστικά τη συμβίωση με τον άλλο σύζυγο.
Η αποχώρηση πρέπει να είναι πραγματική, δηλαδή ο σύζυγος πρέπει να έχει πραγματικά εγκαταλείψει το σπίτι και όχι απλώς να έχει μετακινηθεί σε άλλη τοποθεσία για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Η αποχώρηση πρέπει να είναι παράνομη, δηλαδή να μην δικαιολογείται από λόγους ανωτέρας βίας ή από λόγους που οφείλονται στην ευθύνη του άλλου συζύγου.
Για να αποδειχθεί η εγκατάλειψη του κοινού σπιτιού, απαιτείται η έναρξη μιας αγωγής διαζυγίου στο δικαστήριο. Στην αγωγή αυτή, ο σύζυγος που εγκαταλείφθηκε πρέπει να αναφέρει τα πραγματικά γεγονότα που αποτελούν εγκατάλειψη, καθώς και τις επιθυμητές συνέπειες που επιθυμεί από το δικαστήριο, δηλαδή την εκδοση τελεσίδικης απόφασης διαζυγίου λόγω ευθύνης του εγκαταλείποντος συζύγου.

Αν ο σύζυγος που εγκαταλείφθηκε δεν επιθυμεί να κινήσει αγωγή διαζυγίου, μπορεί επίσης να καταγγείλει την αποχώρηση στο αρμόδιο δημαρχείο ή στην περιφερειακή αρχή. Αυτή η καταγγελία έχει αποδεικτική αξία, αλλά δεν αποτελεί τελεσίδικη απόφαση διαζυγίου.

Στην Ελλάδα, η αντίδραση στην εγκατάλειψη της οικίας από έναν σύζυγο είναι αυστηρή και μπορεί να έχει σοβαρές νομικές συνέπειες για τον εγκαταλείποντα σύζυγο. Αυτές οι κύριες συνέπειες περιλαμβάνουν:

Δικαίωμα στη διατροφή και την επιμέλεια των ανηλίκων παιδιών: Ο σύζυγος που εγκαταλείφθηκε έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το δικαστήριο την καταβολή διατροφής από τον εγκαταλείποντα σύζυγο. Επίσης, μπορεί να ζητήσει την επιμέλεια των ανηλίκων παιδιών τους.

Διαβάστε:  Διαζύγιο εξπρές Άμεσα και Οικονομικά

Δικαίωμα απόρριψης του αιτήματος διατροφής: Ο σύζυγος που εγκαταλείφθηκε μπορεί να αντιδράσει και να ζητήσει από το δικαστήριο την απόρριψη του αιτήματος για διατροφή από τον εγκαταλείποντα σύζυγο, εάν θεωρεί ότι δεν υπάρχουν δικαιολογημένοι λόγοι.

Για να αποφύγει κάποιος τις αρνητικές συνέπειες της εγκατάλειψης της συζυγικής στέγης, θα πρέπει να λάβει υπόψη τα εξής:

Συζήτηση και προσπάθεια επίλυσης: Πριν αποφασίσει να εγκαταλείψει το σπίτι, ο σύζυγος θα πρέπει να προσπαθήσει να συζητήσει με τον άλλο σύζυγο και να προσπαθήσει να βρει κοινές λύσεις που να ικανοποιούν και τους δύο.

Ενημέρωση και προειδοποίηση: Εάν η εγκατάλειψη είναι αναπόφευκτη, ο σύζυγος πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα τον άλλο σύζυγο και να του παράσχει ένα εύλογο χρονικό πλαίσιο για να προετοιμαστεί για την αλλαγή και την αντιμετώπισή της.

Νομική συμβουλή: Είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο δικηγόρο για τα δικαιώματά σας και τις νομικές επιπτώσεις πριν λάβετε αποφάσεις σχετικά με την εγκατάλειψη της συζυγικής στέγης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καλέστε μας