Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Νομική αντιμετώπιση Bullying – Εκφοβισμός

Νομική αντιμετώπιση Bullying – Εκφοβισμός
Δικηγορικό Γραφείο

Η νομική αντιμετώπιση του φαινομένου του bullying στην Ελλάδα ρυθμίζεται από τον Νόμο 4850/2023 με τον τίτλο “Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας στον χώρο της εκπαίδευσης (Σύμβαση της Ζυρίχης)” και περιλαμβάνει συγκεκριμένες νομικές διατάξεις.

Σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο, το bullying θεωρείται ως ποινικό αδίκημα, και προβλέπεται η επιβολή ποινών φυλάκισης σε αυτούς που εμπλέκονται σε τέτοιες ενέργειες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 312 του Ποινικού Κώδικα, “κάθε άτομο που, με σκοπό, χρησιμοποιώντας σωματική ή ψυχολογική βία ή απειλώντας με αυτήν, προκαλεί σωματική ή ψυχολογική βλάβη σε ανήλικο ή άτομο με αναπηρία ή ευάλωτη κατάσταση, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης.”

Επιπλέον, ο νόμος ορίζει ότι ο δράστης του bullying έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει το θύμα, είτε για τυχόν υλικές ζημιές που υπέστη, είτε για τυχόν ψυχολογικές βλάβες. Η αίτηση αποζημίωσης μπορεί να υποβληθεί είτε από τον εαυτό του θύματος, είτε από τους γονείς ή τους κηδεμόνες του.

Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι, εκτός από τις νομικές και αστικές κυρώσεις, το bullying μπορεί επίσης να συνεπάγεται διοικητικές συνέπειες. Συγκεκριμένα, το σχολείο όπου διαδραματίζεται το bullying μπορεί να επιβάλει χρηματικές κυρώσεις.

Η νομική αντιμετώπιση του bullying αποτελεί σημαντικό βήμα προς την προστασία των παιδιών από αυτό το επιζήμιο φαινόμενο. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η νομική δράση μόνη της δεν αρκεί για την εξάλειψη του bullying. Απαιτούνται επίσης εκπαιδευτικές προσπάθειες και προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπισή του σε επίπεδο σχολείων και κοινωνίας.

Σε περίπτωση που βρεθείτε ως θύμα bullying, μην διστάσετε να ζητήσετε τη βοήθεια ενός ενήλικα που εμπιστεύεστε. Εάν γίνετε μάρτυρες bullying, ενθαρρύνετε τον θύτη να σταματήσει τη συμπεριφορά του και ενημερώστε έναν ενήλικα για την κατάσταση. Τα σχολεία πρέπει να καθιερώσουν σαφή πρωτόκολλα για τη διαχείριση του bullying και να εκπαιδεύσουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές προκειμένου να αντιμετωπίζουν αυτήν την πρακτική. Οι γονείς πρέπει επίσης να επικοινωνούν με τα παιδιά τους σχετικά με το bullying και να τα υποστηρίζουν, ώστε να μιλήσουν εάν βρεθούν θύματα ή μάρτυρες bullying.

Διαβάστε:  Δικηγόρος Ποινικολόγος Καλαμάτα

Η επίλυση του προβλήματος του bullying απαιτεί την συμβολή και τη συνεργασία όλων μας. Μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον προστασίας για τα παιδιά.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, το bullying αντιμετωπίζεται ως ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με τον Νόμο 4850/2023 “Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στον χώρο της εκπαίδευσης (Σύμβαση της Ζυρίχης) και άλλες σχετικές διατάξεις”. Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, το bullying θεωρείται ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε ποινές φυλάκισης.

Εκτός από τις ποινικές συνέπειες, το bullying μπορεί να έχει και άλλες συνέπειες, περιλαμβανομένων των αστικών συνεπειών. Ο δράστης του bullying μπορεί να κληθεί να αποζημιώσει το θύμα για τις υλικές ζημιές και τις ψυχολογικές καταστάσεις που προκλήθηκαν. Οι απαιτήσεις αποζημίωσης μπορεί να υποβληθούν είτε από τον ίδιο τον θύμα είτε από τους γονείς ή τους κηδεμόνες του.

Η επίλυση του προβλήματος του bullying απαιτεί την συμβολή και τη συνεργασία όλων μας. Μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον προστασίας για τα παιδιά.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, το bullying αντιμετωπίζεται ως ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με τον Νόμο 4850/2023 “Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στον χώρο της εκπαίδευσης (Σύμβαση της Ζυρίχης) και άλλες σχετικές διατάξεις”. Σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, το bullying θεωρείται ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε ποινές φυλάκισης.

Εκτός από τις ποινικές συνέπειες, το bullying μπορεί να έχει και άλλες συνέπειες, περιλαμβανομένων των αστικών συνεπειών. Ο δράστης του bullying μπορεί να κληθεί να αποζημιώσει το θύμα για τις υλικές ζημιές και τις ψυχολογικές καταστάσεις που προκλήθηκαν. Οι απαιτήσεις αποζημίωσης μπορεί να υποβληθούν είτε από τον ίδιο τον θύμα είτε από τους γονείς ή τους κηδεμόνες του.

Διαβάστε:  Τι κάνουμε όταν μας εκβιάζουν

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Καλέστε μας