Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Author: Δικηγορικό Γραφείο

Δικηγορικό Γραφείο

Προσβολή συμβολαίου γονικής παροχής

Ο νόμος περί γονικής παροχής και προσβολής της καλύπτεται από τα άρθρα 1646 έως 1652 του Αστικού Κώδικα. Για να προβληθεί προσβολή του συμβολαίου γονικής παροχής, απαιτείται η έναρξη δικαστικής διαδικασίας στο αρμόδιο δικαστήριο. Για να γίνει δεκτή η αγωγή, πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: Ο αγωγός πρέπει να έχει νόμιμο συμφέρον. Έννομο συμφέρον […]

Δικηγορικό Γραφείο

Άρση περιοριστικών όρων διαδικασία

Η διαδικασία της άρσης περιοριστικών όρων αποτελεί σημαντικό στάδιο για τον κατηγορούμενο σε μια ποινική υπόθεση, όταν αυτός έχει επιβληθεί περιοριστικοί όροι από την ανακριτική αρχή ή το δικαστήριο. Η διαδικασία αυτή μπορεί να ξεκινήσει είτε με την πρωτοβουλία του ίδιου του κατηγορούμενου, είτε με πρόταση από τον ανακριτή ή το δικαστήριο. Ο κατηγορούμενος έχει […]

Δικηγορικό Γραφείο

Ποινή για πλαστογραφία και απάτη

Η πλαστογραφία αντιπροσωπεύει την παράνομη ενέργεια της παραποίησης ενός εγγράφου με σκοπό την απάτη ή την παραπλάνηση άλλου ατόμου. Το εν λόγω έγγραφο μπορεί να είναι δημόσιο, ιδιωτικό ή ακόμα και προσωπικό. Η πλαστογραφία επιβάλλεται νομικά με ποινές φυλάκισης και χρηματικών κυρώσεων. Τα βασικά στοιχεία που συνιστούν το αδίκημα της πλαστογραφίας περιλαμβάνουν: Καταρτισμός πλαστού ή […]

Δικηγορικό Γραφείο

Πότε γίνεται αυτεπάγγελτη δίωξη

Σύμφωνα με τον νόμο 36 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η αυτεπάγγελτη δίωξη είναι δυνατή είτε αυτόματα είτε μετά από την υποβολή καταγγελίας, μηνύσεως, ή άλλου είδους πληροφορίας που υποδηλώνει την διάπραξη ποινικού αδικήματος. Ο όρος “καταγγελία” αναφέρεται σε μια αναφορά αξιόποινης πράξης που μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε πολίτη, ανεξάρτητα από το αν είναι άμεσα […]

Δικηγορικό Γραφείο

Ηλεκτρονική αίτηση διαζυγίου

Η διαδικασία για την υποβολή αίτησης διαζυγίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην Ελλάδα είναι αρκετά απλή και αποτελείται από τα ακόλουθα βήματα: Σύνδεση στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) από τους συζύγους και τους δικηγόρους τους. Οι σύζυγοι εκφράζουν τη συγκατάθεσή τους για τη λύση του γάμου τους μέσω της πλατφόρμας. Συμπλήρωση των […]

Δικηγορικό Γραφείο

Επιμέλεια παιδιού σε άνεργη μητέρα

Οδηγίες για τη φροντίδα ενός παιδιού από μια άνεργη μητέρα Νομοθεσία και κανονισμοί Σύμφωνα με το άρθρο 1514 του Αστικού Κώδικα, η γονική μέριμνα περιλαμβάνει τρεις σημαντικές πτυχές: την επιμέλεια του παιδιού, την άσκηση της γονικής εξουσίας και την εκπροσώπηση του παιδιού. Η επιμέλεια αναφέρεται στη φροντίδα της σωματικής και ψυχικής υγείας, την αγωγή, την […]

Δικηγορικό Γραφείο

Διαζύγιο εξπρές Άμεσα και Οικονομικά

Τι αποτελεί το διαζύγιο εξπρές; Το διαζύγιο εξπρές αναφέρεται στη διαδικασία λύσης ενός γάμου που ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, συνήθως εντός 12 ημερών. Αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις συναινετικού διαζυγίου, δηλαδή όταν και οι δύο σύζυγοι συμφωνούν να χωρίσουν. Ποια είναι τα απαιτούμενα έγγραφα για το διαζύγιο εξπρές; Για να ξεκινήσει η […]

Δικηγορικό Γραφείο

Πότε χάνει την επιμέλεια η μητέρα

Σύμφωνα με το ελληνικό νομικό πλαίσιο, η επίβλεψη και η φροντίδα των παιδιών ανήκουν σε και τους δύο γονείς, εκτός αν υπάρξει συμφωνία για διαφορετικό τρόπο καθώς και αν το δικαστήριο αποφασίσει διαφορετικά. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει την αναλογική διαχείριση των καθημερινών αναγκών των παιδιών, όπως η εκπαίδευση, η υγεία, η ψυχολογική κατάσταση, καθώς και […]

Δικηγορικό Γραφείο

Εγκατάλειψη συζυγικής στέγης

Σύμφωνα με το Άρθρο 1396 του Αστικού Κώδικα, η αποχώρηση ενός από τους συζύγους από το κοινό τους σπίτι θεωρείται παράβαση της υποχρέωσης της συμβίωσης και μπορεί να οδηγήσει σε διαζύγιο λόγω της ευθύνης του εγκαταλείποντος συζύγου. Για να επιβεβαιωθεί η αποχώρηση από το κοινό σπίτι ως έγκυρη εγκατάλειψη, υπάρχουν ορισμένα κριτήρια που πρέπει να […]

Δικηγορικό Γραφείο

Εξώδικο για χρέη

Ένα εξώδικο για χρέη είναι ένα επιστολικό έγγραφο που αποστέλλεται από τον πιστωτή στον οφειλέτη με σκοπό να τον ενημερώσει για το χρέος του και να τον προτρέψει να το αποπληρώσει. Η διαδικασία αποστολής εξωδίκου ρυθμίζεται από τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠΔ) στην Ελλάδα. Το εξώδικο πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Στοιχεία του πιστωτή, […]

Καλέστε μας