Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Day: July 1, 2023

Δικηγορικό Γραφείο

Πλαστογραφία

Άρθρο 216 – Πλαστογραφία και χρήση πλαστού εγγράφου: Όποιος συντάσσει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει κάποιον σχετικά με ένα γεγονός που μπορεί να έχει νομικές συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Η χρήση του πλαστού εγγράφου από τον ίδιο τον πλαστογράφο θεωρείται επιβαρυντική περίπτωση. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος, εν […]

Καλέστε μας