Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Δικηγόροι για Συντάξεις

δικηγόροι για συντάξεις

Η λειτουργία του δικηγόρου για συντάξεις, καθώς και ο ορισμός και η λειτουργία ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος, θα διαφέρουν κάπως από τη μια δικαιοδοσία στην άλλη. Γενικά, ωστόσο, οι αρμοδιότητες των δικηγόρων για συντάξεις είτε αναπηρίας είτε χηρείας, είτε τις κανονικές είναι πολύ παρόμοιες στις διάφορες χώρες που αναγνωρίζουν τα συνταξιοδοτικά προγράμματα. Η πρωταρχική ευθύνη των δικηγόρων είναι να διασφαλίζουν ότι το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα συμμορφώνεται με όλους τους νόμους εντός της δικαιοδοσίας όπου διαχειρίζεται.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς νόμους, οι πιστοποιημένοι δικηγόροι για συντάξεις πρέπει να είναι γνώστες πολλών διαφορετικών τομέων του νόμου, όπως το εργατικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο, μεταξύ άλλων.

Δικηγόροι για Συντάξεις Μπούρας και Συνεργάτες 

Ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, κατά κανόνα, είναι μια ιδιωτική ή δημόσια ρύθμιση που παρέχει στους εργαζόμενους τακτικό εισόδημα μετά τη συνταξιοδότησή τους. Τόσο οι κρατικοί εργοδότες όσο και οι ιδιώτες εργοδότες έχουν προσφέρει ιστορικά στους εργαζομένους ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ως ένα από τα πολλά οφέλη που περιλαμβάνονται στην εργασία για την εταιρεία ή τον οργανισμό.

Ορισμένα συνταξιοδοτικά προγράμματα χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη, ενώ άλλα προσφέρουν στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στο πρόγραμμα. Οι δικηγόροι για συντάξεις του γραφείου μας θα αναλύσουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης σας.

Συνήθως, ένα πρόγραμμα όπου ο εργαζόμενος συνεισφέρει θεωρείται “πρόγραμμα συνταξιοδότησης”. Ωστόσο, οι ευθύνες που σχετίζονται με τους δικηγόρους για συντάξεις είναι ουσιαστικά οι ίδιες, ανεξάρτητα από το εάν το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον εργοδότη ή και από εισφορές εργαζομένων.

Ποια η θέση ενός δικηγόρου για συντάξεις στις επιχειρήσεις

Τα χρήματα που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση μιας σύνταξης επενδύονται συνήθως από τον εργοδότη προκειμένου να υπάρχουν τα απαραίτητα κεφάλαια διαθέσιμα για τους εργαζόμενους όταν είναι έτοιμοι να αρχίσουν να εισπράττουν τις συντάξεις τους. Ως αποτέλεσμα, οι δικηγόροι για συντάξεις πρέπει να συμβουλεύουν τους εργοδότες σχετικά με τους νόμους που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρημάτων, καθώς και την επένδυση χρημάτων που προορίζονται για όφελος άλλων.

Οι εργοδότες έχουν μια καταπιστευματική ευθύνη να χειρίζονται τα κεφάλαια κατάλληλα και προς όφελος των εργαζομένων. Η παραβίαση της καταπιστευτικής ευθύνης μπορεί να επισύρει αστικές κυρώσεις και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ποινικές διώξεις.

Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα έχουν επίσης φορολογικές συνέπειες τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον εργαζόμενο. Μια άλλη σημαντική δουλειά των δικηγόρων για συντάξεις είναι να ενημερώνουν τους πελάτες τους για τους φορολογικούς νόμους όπως αυτοί ισχύουν για τις εισφορές που καταβάλλονται στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα. Οι περισσότεροι εργοδότες προσφέρουν επίσης πληροφορίες στους υπαλλήλους τους σχετικά με τις φορολογικές επιπτώσεις της πρόωρης απόσυρσης των συνταξιοδοτικών ταμείων, επομένως ένας δικηγόρος συντάξεων θα πρέπει να είναι σίγουρος ότι ο εργοδότης κατανοεί επίσης αυτούς τους νόμους.

Εργατική Νομοθεσία και Νόμοι

Η εργατική νομοθεσία μπορεί επίσης να είναι σημαντική κατά τον καθορισμό των κανόνων ενός συνταξιοδοτικού προγράμματος. Ορισμένες δικαιοδοσίες έχουν νόμους περί διακρίσεων λόγω ηλικίας που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό σε ποια ηλικία ένας εργαζόμενος μπορεί να αρχίσει οικειοθελώς να λαμβάνει τη σύνταξή του ή σε ποια ηλικία ένας εργαζόμενος υποχρεούται να αρχίσει να δέχεται κατανομές συντάξεων. Οι δικηγόροι για συντάξεις πρέπει να είναι σίγουροι ότι ο πελάτης τους κατανοεί αυτούς τους νόμους, ώστε να μην εμπλακεί σε δικαστικές διακρίσεις λόγω ηλικίας.

Όπως προβλέπει ρητά ο νόμος από το κράτος, το 2022 τα όρια ηλικίας διαμορφώνονται στα 62 έτη με 40 έτη ασφάλισης και στα 67 έτη με τουλάχιστον 15 χρόνια και στα 62 με 15 χρόνια για μειωμένη. Σε κάθε περίπτωση καλέστε μας για να δούμε αναλυτικά τις δικές σας ανάγκες και ζητήματα.

Για τις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας, επικοινωνήστε με το δικηγορικό μας γραφείο για τηλεφωνική συμβουλευτική. Ο δικηγόρος για συντάξεις θα σας βοηθήσει στα επόμενα βήματα για την επίλυση της δική σας υπόθεση σύμφωνα με το τωρινό νομικό πλαίσιο. Διαθέτουμε εμπειρία και γνώση στη διαχείριση υποθέσεων για συντάξεις και είμαστε δίπλα σας σε ότι χρειαστείτε.

Καλέστε μας