Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Δικηγόρος Εργατολόγος

Δικηγόρος Εργατολόγος

Δεδομένου του μεγάλου εύρους των νομικών διαδικασιών, είναι φυσικό να βρείτε δικηγόρους σε οποιοδήποτε δικηγορικό γραφείο που ειδικεύονται σε συγκεκριμένους τομείς που μπορεί να απαιτούν εξειδικευμένη νομική βοήθεια. Μεταξύ αυτών είναι και ο Δικηγόρος Εργατολόγος που, όπως φαίνεται από το όνομα, ασχολούνται με υποθέσεις που σχετίζονται με εργασιακές υποθέσεις.

Τι σημαίνει Δικηγόρος Εργατολόγος και ποιος ο ρόλος του;

Οι δικηγόροι εργατικού δικαίου Μπούρας και Συνεργάτες ειδικεύονται στην εργατική νομοθεσία και εκπροσωπούν τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργαζόμενους στο δικαστήριο. Κάθε δικηγορικό γραφείο που παρέχει νομικές υπηρεσίες θα έχει στη διάθεσή του αρκετούς δικηγόρους εργαζομένων, δεδομένου ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της εκπροσώπησης τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών σύμφωνα με την  νομοθεσία, εάν παραστεί ανάγκη σε όλους τους κλάδους.

Συμβάλλουμε στη διασφάλιση της δίκαιης μεταχείρισης των εργαζομένων και ότι οι εργοδότες συμμορφώνονται με την εργατική νομοθεσία. Μεταξύ των πολλών υπηρεσιών που παρέχουμε, βοηθάμε τους οργανισμούς να συντάσσουν συμβάσεις και εγχειρίδια εργαζομένων, ενώ παρέχουμε βοήθεια σε θέματα όπως η νομοθεσία για τους μισθούς και η συμμόρφωση με την πολιτειακή νομοθεσία. Επιπλέον, προσφέρουμε βοήθειά τους σε νομικά θέματα που σχετίζονται με την απασχόληση όπως:

  • Παράβαση εργατικού νόμου/ών
  • Παραβίαση συμβάσεων εργασίας
  • Θέματα παρενόχλησης
  • Διαπραγμάτευση, αντιδικία ή διαμεσολάβηση

Με λίγα λόγια, βοηθάμε τους πελάτες μας (είτε εργοδότη είτε εργαζόμενο) εξηγώντας τα δικαιώματά τους καθώς και τους ισχύοντες νόμους. Ο Δικηγόρος Εργατολόγος από το δικηγορικό γραφείο Μπούρας και Συνεργάτες, ενεργεί συνολικά ως δικηγόρος. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να βοηθήσουμε στην εκπροσώπηση είτε του εργαζομένου είτε του εργοδότη στο δικαστήριο ενώ παράλληλα βοηθάμε στη σύνταξη ή την αναθεώρηση εγγράφων που περιλαμβάνουν συμβάσεις και εγχειρίδια για τους εργαζόμενους.

Ο έμπειρος δικηγόρος του γραφείου μας θα αναλύσει την υπόθεση σας, και θα σας παραθέσει μια εξατομικευμένη προσέγγιση. Σύμφωνα λοιπόν με τις δικές ανάγκες θα προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα για να επιλύσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ζήτημα σας που αφορά το εργατικό δίκαιο. Κάθε υπόθεση είναι ξεχωριστή και πάντα υπάρχουν λεπτομέρειες που ένας έμπειρος δικηγόρος θα σας ανακαλύψει για την βέλτιστη δυνατή λύση.

Πότε να ζητήσετε βοήθεια από Δικηγόρο Εργατολόγο;

Εάν είστε εργαζόμενος και υποφέρετε από οποιαδήποτε μορφή παράνομης ενέργειας που έχει θεσπιστεί από τον εργοδότη και είναι αντίθετη με την πολιτειακή νομοθεσία, μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθεια ενός δικηγόρου εργατικού δικαίου για να σας εκπροσωπήσει. Υπάρχουν πολλές αξιώσεις που μπορεί να κάνει ένας εργαζόμενος εναντίον του εργοδότη του, δεδομένου ότι είναι ένοχος για όσα κατηγορούνται. Βοηθάμε τους εργαζόμενους και τους ενημερώνουμε για τα δικαιώματά τους που μπορούν να ασκήσουν νόμιμα στον χώρο εργασίας τους.

Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι φοβούνται ότι τους κρατούνται τα δικαιώματά τους, μπορούν να επωφεληθούν από τις νομικές υπηρεσίες που προσφέρει ο Δικηγόρος Εργατολόγος για να έχουν δίκαιη και νόμιμη επίλυση των θεμάτων τους. Με παρόμοιο τρόπο, οι δικηγόροι εργατικού δικαίου εκπροσωπούν επίσης τους εργοδότες, βοηθώντας τους να κατανοήσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις ευθύνες τους σχετικά με τους εργαζομένους τους. Για τους εργοδότες, είναι μια ασφαλής πρακτική να έχουν έναν δικηγόρο εργατικού δικαίου να συνεχίσει να τους εκπαιδεύει και να τους καθοδηγεί σχετικά με τους νόμους που ενδέχεται να ισχύουν στον χώρο εργασίας τους.

Ζητήστε νομική συμβουλή

Μπορούμε να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση και ακόμη και να τους εκπροσωπήσουμε έναντι των ρυθμιστικών επιτροπών σε περίπτωση που δηλωθούν ποτέ για μη συμμόρφωση. Επομένως, είτε είστε εργαζόμενος που αγωνίζεται για το δίκιο σας είτε εργοδότης που υπερασπίζεται τον εαυτό σας έναντι ψευδών κατηγοριών και αναζητά επαγγελματική βοήθεια για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους νόμους, ένας δικηγόρος εργατικού δικαίου μπορεί να βοηθήσει και τους δύο να επιτύχουν τους στόχους τους. Οι δικηγόροι του γραφείου μας, είναι ο καλύτερος τρόπος για να προσεγγίσετε νομικά θέματα που σχετίζονται με την εργασία.

Καλέστε μας